Absolwenci METRA w I lidze 13-10-2012
W sobot� 6 pa�dziernika ruszy�y rozgrywki I liga m�czyzn. W sezonie 2012/2013 na zapleczu PlusLigi zagra ponownie kilku absolwent�w Klubu Sportowego METRO, kt�rzy b�d� reprezentowali zespo�y z Radomia, Ostro��ki, Siedlec, Wyszkowa i Poznania. Czytaj dalej.

Absolwenci METRA w Plus Lidze 8-10-2012
W sobot� 6 pa�dziernika ruszy�y rozgrywki Plus Ligi. W sezonie 2012/2013 w najwy�szej klasie rozgrywkowej zagra ponownie kilku absolwent�w Klubu Sportowego METRO. Czytaj dalej.

Jesienny Turniej Pi�ki Siatkowej o Puchar Dyrektora OSIR �yrard�w 17-09-2012
W niedziel� 9 wrze�nia 2012 dru�yna m�odzik�w METRA (rocznik 1998) startowa�a w turnieju w �yrardowie, kt�ry by� sprawdzianem przed zbli�aj�cymi si� Mistrzostwami Mazowsza. Do turnieju zg�osi�o si� 9 dru�yn, kt�re zosta�y podzielone na 3 grupy. Czytaj dalej.

Wspomnienia z wakacji 30-08-2012
We wrze�niu rozpocznie si� kolejny siatkarski sezon 2012/ 2013. Kadeci i juniorzy METRA rozpoczn� rywalizacj� na Mazowszu i b�dziemy mogli przekona� si� jakie efekty przynios�a praca wykonana podczas oboz�w w Zakopanem i Olsztynie. Czytaj dalej.

Terminarz trening�w na sezon 2012/2013 - roczniki 1998-2003 28-08-2012
Przedstawiam terminarz trening�w na nadchodz�cy sezon 2012/2013 Czytaj dalej.

Bartosz Gawryszewski do��czy� do Lotos Trefl Gda�sk 2-08-2012
Potwierdzi�y si� trwaj�ce od jakiego� czasu spekulacje dotycz�ce przysz�o�ci wychowanka METRA Bartosza Gawryszewskiego. Dzi� Lotos Trefl Gda�sk poinformowa�, �e by�y zawodnik Jastrz�bskiego W�gla b�dzie w nowym sezonie wyst�powa� w Gda�sku. Czytaj dalej.

Absolwent METRA w AZS Cz�stochowa 2-08-2012
Podczas �rodowej konferencji prasowej dzia�acze AZS Cz�stochowa ujawnili nazwiska kilku nowych zawodnik�w sz�stego zespo�u PlusLigi. Jedn� z nowych twarzy jest mierz�cy 208 cm absolwent METRA Mariusz Marcyniak, graj�cy w ostatnim sezonie w BBTS Bielsko Bia�a. Czytaj dalej.

Jan Kr�l wzmocni Pekpol Ostro��ka 2-08-2012
Wychowanek METRA Jan Kr�l po trzyletniej przygodzie w klubach z PlusLigi zdecydowa� si� powr�ci� na pierwszoligowe parkiety. M�ody atakuj�cy w zbli�aj�cych si� rozgrywkach b�dzie broni� barw dru�yny Pekpol Ostro��ka - pi�tej ekipy poprzedniego sezonu I ligi m�czyzn. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak