Woroniecki w Pekpolu, Walendzik w Camperze 3-06-2011
Wychowanek METRA Konrad Woroniecki podpisa� kontrakt z Pekpolem Ostro��ka. 29-letni zawodnik zwi�za� si� z klubem roczn� umow�. Z kolei graj�cy w ostatnim sezonie w Pekpolu wychowanek METRA Tomasz Walendzik zagra w Camperze Wyszk�w. Czytaj dalej.

XVI Turnieju o Puchar Przechodni KS METRO- program 2-06-2011
W sobot� 4 czerwca startuje XVI Turnieju o Puchar Przechodni KS METRO. Mecze rozgrywane b�d� w hali sportowej w ��cku. Zapowiada si� wielkie sportowe �wi�to dla m�odych siatkarzy. W tegorocznym turnieju wystartuje 12 zespo��w z ca�ej Polski i go�cie z Niemiec - TSC Berlin. Czytaj dalej.

Turniej o Puchar Przechodni po raz szesnasty! 2-06-2011
W dniach 4-5 czerwca rozegrany zostanie XVI Turniej o Puchar Przechodni Klubu Sportowego METRO - tym razem dla rocznika 1997. Przypomnijmy, �e w pierwszych edycjach tych zawod�w, swoje siatkarskie kariery rozpoczynali obecni zawodnicy Plus Ligi. Czytaj dalej.

Pi�te miejsce rocznika 1998 w fina�ach mazowsza 2-06-2011
W niedziel� 29 maja odby�y si� fina�y Mazowsza w kategorii „czw�rek” dla rocznika 1998. W zawodach wyst�pi�o osiem najlepszych zespo��w wy�onionych w turniejach eliminacyjnych w tym KS METRO. Dru�yny podzielone by�y na dwie grupy po 4 zespo�y. Czytaj dalej.

Ch�opcy z rocznika 1999 na drugim miejscu w Mistrzostwach Mazowsza 31-05-2011
W sobot� 28 maja w naszej sali przy Hirszfelda 11 odby�y si� fina�owe zawody o Mistrzostwo Mazowsza w mini siatk�wce w kategorii tr�jek. W zawodach wyst�pi�o osiem najlepszych zespo��w wy�onionych w turniejach eliminacyjnych, w tym a� trzy sk�ady KS METRO. Czytaj dalej.

Wychowanek METRA zagra w Politechnice 30-05-2011
Ostatni poniedzia�ek maja przyni�s� pierwszy przed sezonem 2011/2012 nowy kontrakt w AZS Politechnice Warszawskiej. Rozgrywaj�cym "In�ynier�w" zosta� rodowity warszawiak, dwudziestosiedmioletni Maciej Gorzkiewicz. Wychowanek METRA z Politechnik� zwi�za� si� roczn� umow�. Czytaj dalej.

Z�ote METRO 2000 29-05-2011
W ostatni weekend maja odby�y si� fina�owe zawody z cyklu Kinder+ Sport. Do etapu fina�owego awansowa�y 2 dru�yny naszego klubu w tej kategorii wiekowej. Zawody odbywa�y si� na naszej sali przy ul. Hirszfelda 11 w CIX LO. Czytaj dalej.

Pawe� Zagumny z wizyt� w METRZE 25-05-2011
Zaskakuj�c� deklaracj� z�o�y� Pawe� Zagumny. Rozgrywaj�cy k�dzierzy�skiej ZAKSY, jeden z najlepszych zawodnik�w na tej pozycji na �wiecie stwierdzi�, i� chcia�by zako�czy� karier� w Warszawie. Jego wizyta w stolicy wywo�a�a wiele emocji... Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak