M�odzicy ko�cz� sezon w 1/2 MP 18-05-2011
M�odzicy METRA przegrali dwa z trzech meczy w turnieju 1/2 Mistrzostw Polski i zaj�li w nim trzecie miejsce. Awans uzyska�y dru�yna gospodarzy UKS OLIMPIA Sul�cin oraz zwyci�zcy zesz�orocznego Turnieju o Puchar Przechodni AKS Rzesz�w. Czytaj dalej.

M�odzicy graj� 1/2 MP 11-05-2011
W ci�gu zbli�ajacego si� weekendu rozegrany zostanie turniej 1/2 Mistrzostw Polski z udzia�em dru�yny METRA Warszawa. M�odzicy pojad� do Sul�cina, gdzie rywalizowa� b�d� z Olimpi� Sul�cin, Resovi� Rzesz�w i Kasztelanem Mi�dzyrzecz. Czytaj dalej.

Nowakowski w Asseco Resovii 10-05-2011
Absolwent METRA Piotr Nowakowski przenosi si� po pi�ciu sezonach z Tytana AZS-u Cz�stochowa do Rzeszowa. Z Asseco Resovi� podpisa� dwuletni kontrakt z opcj� przed�u�enia na kolejny sezon. To pierwszy transfer br�zowych medalist�w ostatniego sezonu w PlusLidze Czytaj dalej.

Mi�e z�ego pocz�tki... kadeci bez awanu 9-05-2011
Niestety nie uda� si� wyst�p naszym kadetom w turnieju 1/4 MP rozgrywanym we Wroc�awiu. METRO pokona�o 3:2 Gwardi� Wroc�aw i 3:0 �ak Parzyce, ale pora�ka z Pi�tk� Turek 1:3 zadecydowa�a o uplasowaniu si� na trzeciej pozycji w turnieju. Czytaj dalej.

Wygrana kadet�w w pierwszym meczu 1/4 6-05-2011
Dru�yna kadet�w METRA wygra�a pierwsze spotkanie w 1/4 Mistrzostw Polski, pokonuj�c zesp� gospodarzy Gwardi� Wroc�aw w stosunku 3:2. W drugim spotkaniu Pi�tka Turek pewnie pokona�a zesp� �ak Parzyce 3:0. Jutro METRO zmierzy si� z dru�yn� z Turka. Czytaj dalej.

METRO czwarte w Berlinie 6-05-2011
W dniach 30.04 - 01.2011 w Berlinie odby� si� turniej SODEXO CUP w kategorii czw�rek dla rocznika 1997 i m�odsi. W turnieju startowa�y 24 dru�yny z Austrii, Polski i Niemiec. W turnieju ko�cowej klasyfikacji dru�yny METRA zaj�y czwarte i sz�ste miejsce. Czytaj dalej.

Mi�dzynarodowy Turniej B�renmen� Cup 27-04-2011
W dniach najbli�szy weekend dwie dru�yny METRA wezm� udzia� w Mi�dzynarodowy Turniej B�renmen� Cup rozgrywanym w Berlinie. Trener Adam Beczek na turniej organizowany przez klub TSC Berlin zabiera zawodnik�w z rocznika 1998. Czytaj dalej.

Pogodnych i spokojnych �wi�t Wielkanocnych 22-04-2011

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak