Turniej mini-siatk�wki w Jaktorowie rocznika 1998 30-03-2011
W sobot� 19 marca odby� si� pierwszy w sezonie 2010/2011 turniej mini-siatk�wki ch�opc�w w kategorii „czw�rek” dla rocznika 1998 w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Mazowsza. W zawodach w Jaktorowie wystartowa�y dwa zespo�y METRA. Czytaj dalej.

Awans kadet�w do 1/4 MP 27-03-2011
Dru�yna kadet�w METRA wygra�a rywalizacj� w 1/8 Mistrzostw Polski, pokonuj�c zespo�y Feniks Le�ajsk i TPS Lublin. Dru�yna MOSPS II Bia�ystok wycofa�a si� z rozgrywek. Kolejnym etapem b�dzie turniej 1/4 rozgrywany we Wroc�awiu dniach 6-8 maja. Czytaj dalej.

Kadeci graj� 1/8 MP 25-03-2011
W najbli�szy pi�tek kadeci METRA wystartuj� w turnieju 1/8 Mistrzostw Polski. Po zaj�ciu drugiego miejsca w wojew�dztwie, w kolejnym etapie rozgrywek, zmierz� si� teraz z dru�ynami Feniks Le�ajsk, TPS Lublin i MOSPS II Bia�ystok . Czytaj dalej.

I Turniej Eliminacyjny Kinder+Sport mini-siatk�wki ch�opc�w z rocznika 1999 24-03-2011
W niedziel� 20 marca odby� si� pierwszy w sezonie 2010/2011 turniej mini-siatk�wki ch�opc�w w kategorii „tr�jek” dla rocznika 1999 w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Mazowsza. W zawodach w Ostro��ce wystartowa�y trzy zespo�y METRA . Czytaj dalej.

Zawodnicy z rocznika 2000 rozegrali pierwszy turniej 23-03-2011
W dniu 19.03.2011 siatkarze METRA Warszawa z rocznika 2000 rozegrali sw�j pierwszy turniej. Najm�odsi, po przebyciu d�ugiej drogi do Ostro��ki, zagrali najpierw w turnieju eliminacyjnym, w kt�rym udzia� wzi�y 42 zespo�y z ca�ego Mazowsza, przydzielone do 8 grup. Czytaj dalej.

Trzecie miejse i awans m�odzik�w 12-03-2011
Dru�yna m�odzik�w KS METRO Warszawa zaj�a trzecie miejsce w rozgrywanym w dniu 12.03.2011 turnieju fina�owym Mistrzostw Mazowsza. Pierwsze miejsce wywalczyli siatkarze Czarnych Radom, przed Juniorem Wo�omin . Czytaj dalej.

Fina�y Mazowsza M�odzik�w 8-03-2011
W najbli�szy weekend zesp� RCS CZARNI Radom b�dzie gospodarzem turnieju fina�owego Mistrzostw Mazowsza w kategorii m�odzik (rocznik 1996 i m�odsi). Zwyci�zca turnieju awansuje do �wier�fina��w Mistrzostw Polski. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca zagraj� w 1/8 Mistrzostw Polski. Czytaj dalej.

Srebro dla kadet�w 27-02-2011
Dru�yna kadet�w METRA zaj�a drugie miejsce w rozgrywanym w dniach 25-27.02.2011 turnieju fina�owym Mistrzostw Mazowsza. Pierwsze miejsce wywalczyli gospodarze, siatkarze MDK Warszawa, a trzecie MOS Wola. Pierwsze trzy zespo�y awansowa�y do kolejnych etap�w Mistrzostw Polski. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak