Absolwenci METRA w Plus Lidze 24-10-2010
W pi�tek 22 pa�dziernika ruszy�y rozgrywki Plus Ligi. W sezonie 2010/2011 w najwy�szej klasie rozgrywkowej zagra ponownie kilku absolwent�w Klubu Sportowego METRO. Pierwsza kolejka spotka� zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Czytaj dalej.

Turniej kadet�w w ��cku 20-10-2010
W dniach 22-24 pa�dziernika rozegrany zostanie IV Og�lnopolski Turniej Kadet�w o Puchar W�jta Gminy ��ck. KS METRO jest wsp�organizatorem turnieju, w kt�rym wystartuje 8 zespo��w. W turnieju zagraj� zespo�y z Pi�y, Ostro��ki, Opola Lubelskiego i Warszawy. Czytaj dalej.

Olek Kupryjaniuk: Po�kn��em siatkarskiego bakcyla 19-10-2010
Jego siatkarska przygoda zacz�a si� w liceum, kiedy to ze swoim koleg� Jankiem Kr�lem pojecha� na trening warszawskiego METRA. - Po�kn��em siatkarskiego bakcyla, a ca�� reszt� zaj�� si� trener Wojciech Szczucki - opowiada Aleksander Kupryjaniuk, kapitan Tytan AZS Cz�stochowa. Czytaj dalej.

Patryk Piskorz my�la� o futbolu 19-10-2010
Patryk Piskorz przyjmuj�cy zespo�u Tytan AZS Cz�stochowa w M�odej Lidze jest wychowankiem METRA Warszawa. Jako dziecko marzy�, �e zostanie pi�karzem, ale kilka lat temu zdecydowa�, �e spr�buje swoich si� w siatk�wce. Czytaj dalej.

Jan Kr�l: M�oda Liga pomo�e polskiej siatk�wce 19-10-2010
- Je�eli s� pieni�dze na takie rozgrywki, to bardzo dobrze, �e maj� one miejsce. Na pewno M�oda Liga pomo�e, a nie zaszkodzi polskiej siatk�wce - m�wi o M�odej Lidze Jan Kr�l (wychowanek METRA), atakuj�cy AZS Politechniki Warszawskiej, graj�cy jednocze�nie w PlusLidze. Czytaj dalej.

V Memoria� im. Zdzis�awa Ambroziaka 18-10-2010
W dniach 15-16 pa�dziernika 2010 rozegrany zosta� V Memoria� im. Zdzis�awa Ambroziaka. Zawody odby�y si� w hali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, przy ul. Pileckiego. W turnieju bra�y udzia� czo�owe zespo�y Plus Ligi, z wychowankami METRA w swoich sk�adach! Czytaj dalej.

Ruszy�a M�oda Liga 5-10-2010
W meczu pierwszej kolejki M�odej Ligi Tytan AZS Cz�stochowa przegra� z Delect� Bygoszcz 1:3. Spotkanie rozegrane zosta�o w P�ocku. Gospodarzem by� AZS Cz�stochowa, kt�rego trzon stanowi� zawodnicy METRA. Mimo pora�ki mecz dostarczy� kibicom mn�stwo emocji. Czytaj dalej.

M�odzicy rozpocz�li sezon 3-10-2010
W miniony weekend rozegrany zosta� turniej m�odzik�w, kt�rego celem by�o rozstawienie w ligach w kolejnym turnieju eliminacyjnym o Mistrzostwo Mazowsza. Pierwszy turniej mia� na celu podzielenie zespo��w na ligi. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak