Karol K�os najlepszym siatkarzem stolicy 2-01-2010
Wychowanek METRA Karol K�os zosta� wybrany najlepszym siatkarzem stolicy wed�ug Gazety Wyborczej. Karol reprezentuje obecnie barwy Politechniki Warszawa, do kt�rej jest wypo�yczony ze Skry Be�chat�w. W tym roku zadebiutowa� r�wnie� w reprezentacji Polski. Czytaj dalej.

Mistrzostwa METRA 2-01-2010
W dniu 22 grudnia 2009 odby�y si� tradycyjne Mistrzostwa Klubu Sportowego METRO, tym razem dla ch�opc�w z rocznik�w 1999, 1998, 1997 i 1996. Rywalizacja o tytu� mistrza KS METRO w poszczeg�lnych rocznikach by�a r�wnocze�nie jedn� z cz�ci pi�tnastych urodzin METRA. Czytaj dalej.

Weso�ych �wi�t 24-12-2009
Zdrowych, pogodnych i spokojnych �wi�t Bo�ego Narodzenia oraz wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym 2010 Roku wszystkim sympatykom siatk�wki, a zw�aszcza ca�emu �rodowisku siatk�wki m�odzie�owej w Polsce, �yczy Klub Sportowy METRO. Czytaj dalej.

Pierwszy turniej ch�opc�w z rocznika 1999 21-12-2009
W dniu 13 grudnia w Warszawie przy ulicy Strumykowej 56 odby� si� I Turniej Mini Siatk�wki Ch�opc�w z rocznika 1999 w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Mazowsza. By� to zarazem pierwszy oficjalny turniej w kt�rym wystartowali najm�odsi siatkarze naszego Klubu. Czytaj dalej.

METRO zagra z Neckermann AZS Politechnik� Warszawsk� 10-12-2009
W sobot� 12 grudnia juniorzy METRA b�d� mieli okazj� gry z dru�yn� PlusLigi Neckermann AZS Politechnika Warszawska. Mecz odb�dzie si� w ramach „�wi�tecznej Zabawy Sportowej na Ursynowie” organizowanej przez Urz�d Dzielnicy Ursyn�w m.st. Warszawy oraz Fundacja „Primus”. Czytaj dalej.

Dobry wyst�p m�odzik�w 29-11-2009
Tydzie� po rozegraniu pierwszej ligi III Turnieju o Mistrzostwo Mazowsza m�odzik�w, r�wnie� w Wo�ominie, rozegrane zosta�y spotkania trzeciej ligi. Dru�yna KS METRO II Warszawa zaj�a drugie miejsce i tym samym awansowa�a do drugiej ligi. Czytaj dalej.

Grali m�odzicy 25-11-2009
W dniach 21-22 listopada m�odzi siatkarze z rocznika 1995 startowali w III Turnieju o Mistrzostwo Mazowsza m�odzik�w, rozgrywanym w Wo�ominie. Po dwudniowych zmaganiach dru�yna m�odzik�w KS METRO I trenera Adama Bigosa startuj�ca w pierwszej lidze, uplasowa�a si� na trzecim miejscu. Czytaj dalej.

Minisiatkarze grali w �yrardowie 24-11-2009
W dniu 21 listopada podopieczni trenera Adama Beczka wzi�li udzia� w turnieju w �yrardowie. METRO reprezentowa�o trzy dru�yny ch�opc�w z rocznika 98. M�odzi siatkarze uplasowali si� na 7, 12 i 13 miejscu, w gronie osiemnastu zespo��w. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak