METRO drugie w Turnieju o Puchar Marsza�ka Mazowsza 29-09-2009
W dniach 25-27 wrze�nia w nowej wolskiej hali sportowej przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie osiem dru�yn rywalizowa�o w turnieju o Puchar Marsza�ka Mazowsza, kt�ry zorganizowa� MOS Wola Warszawa. Turniej rozgrywano na trzech boiskach jednocze�nie. Czytaj dalej.

Trener Adam Beczek ju� po �lubie 29-09-2009
Agnieszka Krze�niak i Adam Beczek stan�li na �lubnym kobiercu w dniu 26 wrze�nia 2009 o godzinie 16.00 w Ko�ciele �w. Rodziny w Kozienicach sk�d pochodz� Pa�stwo M�odzi. M�odej parze �yczymy du�o zdrowia, szcz�cia i pomy�lno�ci. Czytaj dalej.

Z�oty siatkarz w ursynowskim ratuszu 17-09-2009
W �rod�, 16 wrze�nia 2009 r. w ratuszu odby�o si� spotkanie zawodnika z�otej dru�yny polskich siatkarzy Zbigniewa Bartmana z uczniami jednej ze szk� podstawowych i m�odymi siatkarzami z klubu METRO Ursyn�w, w kt�rym dzisiejszy Mistrz Europy stawia� pierwsze kroki w siatk�wce. Czytaj dalej.

Juniorzy METRA drudzy w Warsaw Volley Cup 15-09-2009
W dniach 12-13 wrze�nia 2009 r. juniorzy METRA brali udzia� w turnieju Warsaw Volley Cup- memoriale tragicznie zmar�ych zawodnik�w UMKS MOS Wola: Arkadiusza Go�asia, Dawida Ma�kowskiego i �ukasza Ja�ozy. Organizatorem turnieju by� AS Bia�o��ka. Czytaj dalej.

Przegrane bara�e minisiatkarzy 14-09-2009
Zar�wno reprezentantom najm�odszej kategorii wiekowej METRA jak i zawodnikom z rocznika 1996 nie uda�o si� awansowa� do Turnieju Fina�owego "Kinder+Sport". Obie ekipy zaj�y trzecie miejsce w Turnieju Bara�owym "Kinder+Sport". Czytaj dalej.

Zawodnicy z rocznika 1998 r�wnie� na trzecim miejscu 14-09-2009
Najm�odsi reprezentanci METRA zaj�li trzecie miejsce w rozgrywanych w Warszawie Mistrzostwach Mazowsza "Kinder+Sport". To du�e osi�gni�cie zw�aszcza, �e w klasyfikacji generalnej po turniejach eliminacyjnych zajmowali oni sz�st� pozycj�. Czytaj dalej.

Polacy mistrzami Europy!!! 14-09-2009
Reprezentacja Polski senior�w zdoby�a z�oty medal Mistrzostw Europy. Polacy wygrali wszystkie spotkania podczas turnieju w Turcji, a w finale pokonali Francj� 3:1. W�r�d wybra�c�w trenera Daniela Castellaniego znale�li si� absolwenci METRA: Zbigniew Bartman i Piotr Nowakowski. Czytaj dalej.

Trzecie miejsce zawodnik�w z rocznika 1996 10-09-2009
Podopieczni trenera Marcina Tuza zaj�li trzecie miejsce w rozgrywanych w minion� sobote Mistrzostwach Mazowsza "Kinder+Sport". W turnieju fina�owym zagra�o dziewi�� najlepszych zespo��w z naszego wojew�dztwa, w tym dwa METRA. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak