Turniej Nadziei Olimpijskich - Mazowsze trzecie 10-09-2009
W dniach 7-9.09.2009 rozegrany zosta� XX Turniej Nadziei Olimpijskich, w kt�rym zagra�y reprezentacje szesnastu wojew�dztw. Kadra Mazowsza rocznika 94, prowadzona przez trenera Daniela Ko�odziejczyka zaj�a trzecie miejsce. Wygra�a kadra wojew�dztwa warmi�sko-mazurskiego. Czytaj dalej.

Turniej Fina�owy minisiatkarzy 2-09-2009
W najbli�sza sobot� rozegrany zostanie Turniej Fina�owy Kinder + Sport - Mazowsze 2009 w mini-pi�ce siatkowej. Mistrz Mazowsza b�dzie reprezentowa� wojew�dztwo w Mistrzostwach Polski w mini-siatk�wce w Zabrzu. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca zagraj� w bara�ach. Czytaj dalej.

Absolwenci METRA w VII Memoriale Huberta Wagnera 28-08-2009
W niedawno rozegranym VII Memoriale Huberta Wagnera mieli�my mo�liwo�� ogl�dania w akcji reprezentacji Polski A i B, Serbii, Hiszpanii, W�och i Chin. W�r�d wybra�c�w trener�w Daniela Castellaniego znalaz�o si� dw�ch, a Grzegorza Wagnera czterech absolwent�w METRA. Czytaj dalej.

Rocznik 1996 przygotowuje si� do Mistrzostw Mazowsza 24-08-2009
Podopieczni trenera Marcina Tuza 25-ego sierpnia (wtorek) zaczynaj� kolejny etap przygotowa� do Fina�owego Turnieju Mistrzostw Mazowsza, kt�ry odb�dzie si� 5 wrze�nia. W gronie dziewi�ciu najlepszych zespo��w z wojew�dztwa w tej kategorii wystartuj� dwa zespo�y METRA. Czytaj dalej.

MOLS. Ca�y rok grania! 4-08-2009
Klub Sportowy METRO b�dzie obchodzi� w grudniu 2009 roku swoje pi�tnaste urodziny! W czerwcu 2010 roku METRO b�dzie organizowa� jubileuszowy XV Turniej o Puchar Przechodni. Nie wszystko jednak w METRZE b�dzie dzia�o si� w tym sezonie po raz pi�tnasty. Czytaj dalej.

Juniorzy i kadeci wyje�d�aj� do Zakopanego 28-07-2009
Najstarsze grupy METRA rozpoczynaj� przygotowania do nowego sezonu. Dru�yny junior�w i kadet�w wyje�d�aj� na dwa obozy przygotowawcze do Zakopanego i Olsztyna. Zbi�rka zawodnik�w wyje�d�aj�cych do Zakopanego w pi�tek (31 lipca), o godz. 7.40 na Dworcu Centralnym! Czytaj dalej.

Zako�czony ob�z w �ukcie 2009 13-07-2009
We wtorek 7 lipca do Warszawy powr�ci�a grupa najm�odszych siatkarzy METRA z obozu sportowego w �ukcie. W tym roku byli to ch�opcy z rocznik�w 1998, 1997, 1996 oraz 1995. By� to ju� 15-sty ob�z zorganizowany w tej mazurskiej miejscowo�i. Czytaj dalej.

Debiut Karola K�osa 5-07-2009
W meczu Ligi �wiatowej pomi�dzy Polsk� a Wenezuel� (3:0) debiut w reprezentacji narodowej zaliczy� wychowanek METRA Karol K�os. 20-letni zawodnik warszawskiej Politechniki wszed� tylko na ko�cowe fragmenty meczu, ale zd��y� pokaza� si� z bardzo dobrej strony. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak