Jutro p�fina� z Resovi� Rzesz�w 28-05-2009
W grupie A Delic-Pol pokona� KS METRO Warszawa 3:2, za� Czarni Radom wygrali ze Skr� Be�chat�w 3:0. Do dalszych gier awansowali Czarni Radom i METRO Warszawa. W grupie B Resovia ogra�a 3:0 Jastrz�bie a MMKS K�dzierzyn-Ko�le 3:2 Gwardi� Wroc�aw. Resovia i Jastrz�bie awansowa�y dalej. Czytaj dalej.

Drugie zwyci�stwo i awans do p�fina�u 27-05-2009
W spotkaniu otwieraj�cym drugi dzie� turnieju fina�owego Mistrzostw Polski Kadet�w zmaga�y si� dwa zespo�y grupy A. Z pojedynku zwyci�sko wyszli siatkarze KS METRO Warszawa, kt�rzy 3:1 pokonali EKS Skr� Be�chat�w, i awansowali do najlepszej czw�rki zawod�w. Czytaj dalej.

Zwyci�stwo na inauguracj� Mistrzostw Polski Kadet�w 26-05-2009
Dzi� w Cz�stochowie rozpocz�� si� fina� Mistrzostw Polski Kadet�w, z udzia�em dru�yny METRA. Zesp� trenera Miros�awa Sroki i Adama Beczka w pierwszym meczu grupy A pokona� Czarnych Radom 3:2. W drugim spotkaniu naszej grupy Delic-pol Cz�stochowa przegra� 1:3 z EKS Skr� Be�chat�w. Czytaj dalej.

Jan Kr�l zasili� Politechnik� 26-05-2009
Dwudziestoletni atakuj�cy reprezentacji Polski junior�w Jan Kr�l b�dzie przez trzy lata broni� barw AZS-u Politechniki Warszawskiej. Jest to pierwsze wzmocnienie ekipy „In�ynier�w” przed nadchodz�cym sezonem. Wychowanek METRA ostatni sezon gra� w I ligowym BBTS Bielsko Bia�a. Czytaj dalej.

M�odzicy grali w Ostr�dzie 24-05-2009
W sobot� 23 maja m�odzicy trenera Adama Bigosa z rocznika 1995 wyst�pili w turnieju organizowanym przez Salezja�sk� Organizacj� Sportow� SALOS w Ostr�dzie. By� to ostatni sprawdzian dru�yny przed Turniejem o Puchar Przechodni KS METRO, kt�ry odb�dzie si� 5-7 czerwca 2009. Czytaj dalej.

Kolejny turniej mini w Wo�ominie 24-05-2009
W ostatni� sobot� zawodnicy z rocznika 1996 zagrali w jednodniowym turnieju o Puchar Burmistrza Wo�omina w Minisiatk�wce Ch�opc�w zorganizowany z okazji 90-lecia miasta Wo�omin. Postawa zawodnik�w potwierdzi�a, �e b�dzie nad czym pracowa� podczas zbli�aj�cego si� obozu w �ukcie. Czytaj dalej.

METRO - WICEMISTRZ POLSKI M�ODZIK�W 2009 18-05-2009

Reprezentacja Polski junior�w awansowa�a na mistrzostwa �wiata! 18-05-2009
Reprezentanci Polski junior�w w ostatnim meczu kwalifikacji w La Spezia pokonali W�och�w 3-0. Zwyci�stwo zagwarantowa�o bia�o-czerwonym awans do fina��w mistrzostw �wiata junior�w w Indiach. W sk�adzie kadry znale�li si� wychowankowie METRA: Karol K�os i Jan Kr�l. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak