Resovia Mistrzem Polski 2012 24-04-2012
Asseco Resovia Rzesz�w z absolwentem METRA Piotrem Nowakowskim w sk�adzie zosta�a Mistrzem Polski w sezonie 2011/2012. Srebrne medale wywalczy�a PGE SKRA Be�chat�w, kt�rej zawodnikiem jest inny wychowanek METRA Karol K�os. Gratulujemy!!! Czytaj dalej.

Bardzo dobry wyst�p zawodnik�w z rocznikia 1999 23-04-2012
Kolejny bardzo dobry wyst�p zanotowali siatkarze trenera Adama Bigosa z rocznika 1999. Zaj�li miejsca II i III w�r�d 24 zespo��w startuj�cych w dniach 14-15 kwietnia w mi�dzynarodowym turnieju czw�rek siatkarskich Sodexo-Cup 2012 w Berlinie. Czytaj dalej.

Wychowanek METRA kolejne trzy lata w SKRZE 20-04-2012
Wychowanek METRA Karol K�os podpisa� nowy kontrakt z PGE SKR� Be�chat�w i b�dzie reprezentowa� dru�yn� mistrz�w Polski do ko�ca sezonu 2014/2015. W tym sezonie Karol jest odkryciem rozgrywek. Rywalizuje z Marcinem Mo�d�onkiem o miejsce w podstawowej sz�stce SKRY. Czytaj dalej.

Rocznik 2001 na Turnieju w Bia�ymstoku. 19-04-2012
W dniach 13-15 kwietnia w Bia�ymstoku odby� si� Og�lnopolski Turniej Minisiatk�wki w kategorii „dw�jek” ch�opc�w. W turnieju wzi�o udzia� 36 zespo��w m.in. z Warszawy, Wyszkowa, Gda�ska, Wo�omina, Ostro��ki i Bia�egostoku. Czytaj dalej.

Ch�opcy z rocznika 1999 na II miejscu na turnieju w Le�ajsku 7-04-2012
W dniach 31.III-1.IV zawodnicy trenera Adama Bigosa wystartowali w Mi�dzynarodowym Turnieju mini siatk�wki o Puchar Burmistrza Le�ajska. W gronie dziesi�ciu zespo��w m�odzi zawodnicy METRA zaprezentowali si� bardzo dobrze, zajmuj�c drugie miejsce. Czytaj dalej.

Pogodnych i spokojnych �wi�t Wielkanocnych 6-04-2012
Czytaj dalej.

Metrowcy w eurpejskich pucharach 3-04-2012
W sezonie 2011/2012 cztery polskie dru�yny gra�y w fina�ach europejskich puchar�w. AZS Cz�stochowa zako�czy� rywalizacj� jako zwyci�zca Challenge Cup, a pozosta�e zespo�y zaj�y drugie miejsca. W sk�adach wszystkich dru�yn graj�cych w fina�ach znale�li si� absolwenci METRA! Czytaj dalej.

III miejsce rocznika 99 na turnieju w Gda�sku. 1-04-2012
W dniach 24-25 marca mini-siatkarze trenera Adama Bigosa z rocznika 1999 brali udzia� w III Mi�dzynarodowym Turnieju Minisiatk�wki PLATAN Cup 2012 w kategorii czw�rek. Nasi zawodnicy zaprezentowali si� dobrze, bowiem w gronie 24 zespo��w zaj�li miejsca trzecie i si�dme. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak