K�dzierzy�sko-Kozielski Kozio�ek 2009 13-01-2009
W dniach 9-11 stycznia kadeci METRA z�o�eni z rocznika 1993 brali udzia� w Turnieju K�dzierzy�sko-Kozielski Kozio�ek 2009. Cztery zwyci�stwa w siedmiu meczach spowodowa�y, �e nasz zesp� uplasowa� si� na dziewi�tym miejscu. Triumfatorami turnieju zostali gospodarze. Czytaj dalej.

M�odzicy wygrywaj� III turniej Nadziei Olimpijskich 12-01-2009
Podopiecznie trenera Daniela Ko�odziejczyka dosy� pewnie wygrali ze wszystkimi przeciwnikami pierwszej ligi. Dzi�ki temu zwyci�stwu, zaj�li oni fotel lidera w klasyfikacji generalnej rozgrywek. Czytaj dalej.

Terminy Ursynowskiej Ligi Czw�rek 6-01-2009
Ostatnia kolejka rozgrywek zostanie rozegrana w tym i przysz�y tygodniu. Dzi� rozegrany zostanie sz�sty turniej ligi D, a w czwartek za tydzie� rozegrany zostanie sz�sty turniej ligi E. Przedstawiamy tak�e terminy fina��w. Czytaj dalej.

Turniej " Polna Cup - 2008 " 26-12-2008
W dniach 22 i 23 grudnia kadeci i juniorzy METRA brali udzia� w Turnieju Polna Cup - 2008, kt�rego organizatorem by� MKS MDK Warszawa. Niestety obydwa nasze zespo�y zaj�y czwarte miejsca, przegrywaj�c wszystkie trzy spotkania. Czytaj dalej.

Weso�ych �wi�t 24-12-2008
Zdrowych, pogodnych i spokojnych �wi�t Bo�ego Narodzenia oraz wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym 2009 Roku wszystkim sympatykom siatk�wki, a zw�aszcza ca�emu �rodowisku siatk�wki m�odzie�owej w Polsce, �yczy Klub Sportowy METRO. Czytaj dalej.

Miko�ajki 2008 - relacja 24-12-2008
W dniu 22 grudnia 2008 odby� si� tradycyjny Festyn MIKO�AJKOWY, podczas kt�rego Klub Sportowy METRO obchodzi� czternaste urodziny! Urodzinowe spotkanie rozpocz�� turniej minisiatk�wki o tytu� mistrza KS METRO w ma�ych grach dla rocznik�w 1995, 1996, 1997 i 1998. Czytaj dalej.

Ursynowski Minivolley -fina� edycji jesie� 2008 22-12-2008
W pi�tek 19-ego grudnia rozegrany zosta� fina� turnieju z cyklu Ursynowski Minivolley. W obu kategoriach wiekowych wystartowa�o po 10 dwuosobowych dru�yn. Czytaj dalej.

Juniorzy METRA w finale Mazowsza! 21-12-2008
Juniorzy METRA dwukrotnie pokonali MOS Wola i awansowali do fina�u Mazowsza, w kt�rym zagraj� z Czarnymi Radom. Pomi�dzy tymi dru�ynami rozegra si� walka o prymat na Mazowszu, ale obydwa zespo�y ju� awansowa�y do dalszego etapu rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak