Zmiana termin�w Ursynowskiej Ligi Czw�rek ! 24-11-2008
Z powodu pr�bnych matur odbywaj�cych si� w L.O. Kossutha w dniach 25-28.11.2008, ligi E4 i A5 zostan� rozegrane kolejno w poniedzia�ek 1.12.2008 i wtorek 2.12.2008. Przesuni�te zostan� tak�e kolejne terminy.

Pogrzeb Mateusza Walczaka 20-11-2008
Informujemy, �e pogrzeb tragicznie zmar�ego Mateusza Walczaka odb�dzie si� 22 listopada 2008, o godzinie 13.30 w ko�ciele w Starej Iwicznej.

M�odzicy na II miejscu 18-11-2008
Dru�yna METRO I wygra�a cztery z pi�ciu spotka� i zaj�a II miejsce w I lidze m�odzik�w. Pozosta�em dwa zespo�y z Ursynowa zaj�y trzecie i czwarte miejsce w II lidze, pozostaj�c w niej. Czytaj dalej.

M�odzicy graj� w Wo�ominie 15-11-2008
Trzy zespo�y METRA walcz� w ten weekend w II Turnieju Nadziei Olimpijskich. Jest to pierwszy turniej punktowany. Osiem zespo��w, kt�re zgromadz� najwi�ksz� liczb� punkt�w w trzech turniejach przejd� do nastepnego etapu rozgrywek. Czytaj dalej.

Mateusz Walczak – nie �yje 13-11-2008
Z �alem informujemy, �e w dniu 10 listopada 2008 zgin�� tragicznie Mateusz Walczak, wychowanek METRA. Mateusz trenowa� w naszym Klubie, w latach 2004-2007. ��czymy si� w b�lu i �a�obie z Rodzin� Mateusza. Czytaj dalej.

Minisiatkarze grali w Bia�ymstoku 9-11-2008
Po dwie dru�yny z rocznik�w 1996 i 1997 wystartowa�y w pierwszym, w tym sezonie, turnieju dla najm�odszych siatkarzy. Niestety nie by� to udany wyst�p. Miejmy jednak nadziej�, �e zawodnicy wyci�gn� poprawne wnioski z tych zawod�w. Czytaj dalej.

Ursynowski Minivolley - drugi turniej 1-11-2008
W pi�tek 31-ego pa�dzierinka rozegrany zosta� drugi turniej z cyklu Ursynowski Minivolley. W m�odszej kategori wiekowej ponownie wystartowa�o 8 zespo��w, a w roczniku o rok starszym 14 dwuosobowych dru�yn. Czytaj dalej.

METRO wygra�o w ��cku 28-10-2008
Siatkarze METRA I, nie odnosz�c pora�ki, wygrali II Turniej Kadet�w o Puchar W�jta Gminy ��ck. Poziom zawod�w byl jednak niezwykle wyr�wnany i co najwa�niejsze, bardzo wysoki. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak