Turniej kadet�w w ��cku 24-10-2008
W dniach 25-26 pa�dziernika rozegrany zostanie II Og�lnopolski Turniej Kadet�w o Puchar W�jta Gminy ��ck. METRO jest wsp�organizatorem turnieju, w kt�rym wystartuje 8 zespo��w, z ca�ej Polski. Uczestnikami turnieju b�d� zespo�y z Pi�y, Olsztyna, Radomia, Wo�omina, Ostro��ki i zespo�y z Warszawy - MOS i dwie dru�yny METRA. Czytaj dalej.

Mistrzostwa Mazowsza - wyniki 20-10-2008
Kolejne mecze rozegrali juniorzy i kadeci METRA. Pierwszy zesp� kadet�w wgra� wszystkie dotychczasowe spotkania, a druga dru�yna pokona� po pi�ciosetowym boju MDK. Niestety dwie pora�ki zanotowali juniorzy METRA, przegrywaj�c z MDK-iem i Czarnymi Radom Czytaj dalej.

Jesienny Turniej METRA 18-10-2008
Jesienny Turniej Junior�w KS METRO zako�czy� si� zwyci�stwem zespo�u MKS MDK Warszawa, kt�ry wygra� wszystkie spotkania. Juniorzy METRA uplasowali si� na drugiej pozycji, a trzecie miejsce przypad�o Czarnym Radom. Czytaj dalej.

Turniej Junior�w K.S. METRO 17-10-2008
W dniach 18-19 pa�dziernika na Ursynowie rozegrany zostanie turniej junior�w organizowany przez K.S. METRO. W hali Liceum 109, przy ul. Hirszfelda 11 b�d� rywalizowa�y zespo�y Czarnych Radom, Junior Stolarki Wo�omin, Sobieskiego Lublin, MKS MDK, MOS Wola oraz dwa zespo�y METRA. Czytaj dalej.

Cenne zwyci�stwa kadet�w i junior�w 11-10-2008
W ostatnim tygodniu rozegrane zosta�y kolejne mecze w ramach mistrzostw Mazowsza. We wtorek pierwszy zesp� kadet�w METRA pokona� Czarnych Radom 3:0, a w pi�tek w takim samym stosunku juniorzy zwyci�yli MOS Wola. Czytaj dalej.

XIX Og�lnopolski Turniej NADZIEI OLIMPIJSKICH 10-10-2008
Reprezentacje szesnastu wojew�dztw spotkaj� si� w dniach 10-12 pa�dziernika na corocznym Turnieju Nadziei Olimpijskich. Celem turnieju rozgrywanego w Spale jest przegl�d najlepszych siatkarzy z ca�ej Polski, tym razem z rocznika 93. W kadrze Mazowsza znalaz�o si� czterech zawodnik�w METRA. Czytaj dalej.

Memoria� Ambroziaka - fotorelacja 2-10-2008
Zapraszamy do kr�tkiej fotorelacji z III Memoria�u im. Zdzis�awa Ambroziaka, autorstwa Andrzeja Wrotka i Katarzyny Rycaj. W roli g��wnej oczywi�cie absolwenci METRA w klubach Plus Ligi! Czytaj dalej.

Juniorzy METRO wygrywaja z Czarnymi 2-10-2008
Pierwszy zesp� junior�w METRA rozpocz�� drugi etap rozgrywek na Mazowszu. W inauguracyjnym meczu METRO pokona�o RCS Czarnych Radom 3:2. Nasi juniorzy prowadzili 2:0 w setach, ale dobr� gr� siatkarze Czarnych doprowadzili do wyr�wnania. W pi�tym secie METRO wygra�o 15:12. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak