XXIV edycja ULC - rozstawienia i terminarz 1-10-2008
To ju� XXIV edycja Ursynowskiej Ligi Czw�rek. Podajemy rozstawienia zespo��w w poszczeg�lnych grupach, a tak�e terminarz na nabli�� rund�.
Pe�ny terminarz tej edycji pojawi si� niebawem na stronie. �yczymy sukces�w i mi�ej zabawy. Czytaj dalej.

Ursynowski Minivolley - edycja jesie� 2008 1-10-2008
W pi�tek 26-ego wrzesnia rozegrany zosta� pierwszy turniej dla najm�odszych siatkarzy. W roczniku 1997 wystartowa�o 8, a w roczniku rok starszym a� 16 dwuosobowych dru�yn. Czytaj dalej.

Turniej w Olsztynie 1-10-2008
W dniach 26-28 wrze�nia juniorzy, kadeci i m�odzicy METRA brali udzia� w XII Og�lnopolskim Turnieju Pi�ki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna. W poszczeg�lnych kategoriach wiekowych METRO zaj�o pierwsze, trzecie i drugie miejsce. Czytaj dalej.

Siatkarskie �wi�to na Ursynowie!!! 25-09-2008
Ju� w najbli�szy pi�tek rozpocznie si� III Memoria� im. Zdzis�awa Ambroziaka. Zawody rozegrane zostan� w hali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, przy ul. Pileckiego. W turnieju bior� udzia� czo�owe zespo�y Plus Ligi, z wychowankami METRA w swoich sk�adach! Czytaj dalej.

M�odzicy walczyli w ��cku 22-09-2008
W dniach 20-21 wrze�nia w ��cku rozegrany zosta� turniej m�odzik�w, kt�rego celem by�o rozstawienie w ligach w kolejnym turnieju eliminacyjnym o Mistrzostwo Mazowsza. W tym roku po raz pierwszy Mistrzostwa Mazowsza rozegrane zostan� w nowej formule. Czytaj dalej.

Kadeci i juniorzy rozpocz�li sezon 21-09-2008
W ostatnim tygodniu zespo�y kadet�w i junior�w METRA rozpocz�y sezon 2008/2009, rozgrywaj�c swoje pierwsze mecze w Mistrzostwach Mazowsza. W inauguracyjnych spotkaniach kadeci wygrali z MOS Wola, juniorzy z MDK-iem II, a drugi zesp� kadet�w uleg� Czarnym Radom. Czytaj dalej.

XXIV Edycja Ursynowskiej Ligi Czw�rek JESIE� 2008 21-09-2008
Ju� w pa�dzierniku rusza kolejna, tym razem XXIV Edycja Ursynowskiej Ligi Czw�rek. W Edycji JESIE� 2008 ponownie wystartuje 30 zespo��w. Inauguracyjny turniej grupy A, rozegrany zostanie w czwartek 2 pa�dziernika! ZAPRASZAMY!!! Czytaj dalej.

Turnieje kadet�w i junior�w na Woli 15-09-2008
W dniach 12-14 wrze�nia najstarsze dru�yny METRA uczestniczy�y w turniejach organizowanych przez klub MOS Wola Warszawa. Juniorzy wystartowali w 1. Warszawskim Turnieju Siatk�wki i uplasowali si� na drugim miejscu. Kadeci grali w 22. Wola - CUP 2008 i zaj�li miejsce trzecie. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak