UKS Pi�tka Turek zwyci�zc� XIII Turnieju o Puchar Przechodni 8-06-2008
Zako�czy� si� XIII Turnieju o Puchar Przechodni KS METRO. . W tym roku po raz pierwszy w historii turnieju triumfowa� zesp� UKS Pi�tka Turek. W finale po niezwykle emocjonuj�cym meczu pokona� swoich r�wie�nik�w z METRA. Czytaj dalej.

Jutro fina� XIII Turnieju o Puchar Przechodni KS METRO! 7-06-2008
System rozgrywania turnieju, ze wzgl�du na ilo�� startuj�cych zespo��w, ma nietypow� formu�� (stosowan� ju� od kilku edycji) rozgrywania jednosetowych spotka� w pierwszej fazie turnieju. Chodzi o to by zespo�y mog�y por�wna� swoje umiej�tno�ci z jak najwi�ksz� liczb� startuj�cych rywali Czytaj dalej.

Agata Mr�z - Olszewska nie �yje 4-06-2008

Wybitna siatkarka Agata Mr�z - Olszewska nie �yje. Siatkarka zmar�a dzi� w Klinice Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii we Wroc�awiu. Siatkarka osieroci�a dwumiesi�czn� c�reczk� Lilian�. Czytaj dalej.

XIII Turnieju o Puchar Przechodni KS METRO- informacje 3-06-2008
W za dwa dni startuje XIII Turnieju o Puchar Przechodni KS METRO. Mecze rozgrywane b�d� w hali UCSiR przy ul. Hawajskiej 7. Zapowiada si� wielkie sportowe �wi�to dla m�odych siatkarzy. Czytaj dalej.

Nasi jad� na Igrzyska Olimpijskie! 2-06-2008
Czy�by pierwszy olimpijczyk? Czytaj dalej.

O Puchar Przechodni po raz trzynasty 28-05-2008
W dniach 6-8 czerwca rozegrany zostanie XIII Turniej o Puchar Przechodni Klubu Sportowego METRO - tym razem dla rocznika 1994. Przypomnijmy, �e w pierwszych edycjach tych zawod�w, swoje siatkarskie kariery rozpoczynali obecni zawodnicy Polskiej Ligi Siatk�wki. Czytaj dalej.

METREM do kadry 18-05-2008
Podczas gdy pierwsza reprezentacja Raula Lozano rozpoczyna w Olsztynie walk� o prawo udzia�u w przysz�orocznych mistrzostwach Europy, sw�j sezon reprezentacyjny rozpoczynaj� r�wnie� siatkarze z kadry B, z absolwentami METRA w sk�adzie. Czytaj dalej.

Drugie i trzecie miejsce na Mazowszu w Minisiatk�wce 18-05-2008
Niewiele zabrak�o obu startuj�cym zespo�om METRA do zaj�cia pierwszego miejsca w Mistrzostwach Mazowsza w Minisiatk�wce. Ostatecznie jednak zawodnicy z rocznika 1995 zaj�li drugie, a ich m�odsi koledzy trzecie miejsce. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak