Turniej Fina�owy mini-siatkarzy 15-05-2008
W najbli�sza sobot� rozpocznie si� Turniej Fina�owy Kinder + Sport - Mazowsze 2008 w mini-pi�ce siatkowej. Mistrz Mazowsza b�dzie reprezentowa� wojew�dztwo we wrze�niu w Mistrzostwach Polski w mini-siatk�wce w Zabrzu. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca zagraj� w bara�ach. Czytaj dalej.

Piotr Nowakowski w dwunastce Lozano 14-05-2008
- Po ostatnich treningach zacz��em si� ju� tego domy�la�. Trener podczas gier treningowych zacz�� ustawia� mnie w pierwszej sz�stce – m�wi o powo�aniu na turniej eliminacyjny mistrzostw Europy 2009 �rodkowy AZS Cz�stochowa (absolwent METRA), Piotr Nowakowski. Czytaj dalej.

M�odzicy i kadeci grali w Tomaszowie Mazowieckim 13-05-2008
W dniach 9-11.05.2008 zespo�y m�odzik�w i kadet�w METRA bra�y udzia� w turnieju z okazji 85- lecia RKS Lechii Tomasz�w Mazowiecki. M�odzicy trenera Daniela Ko�odziejczyka wygrali turniej w swojej kategorii wiekowej, a podopieczni trenera Miros�awa Sroki zaj�li trzecie miejsce. Czytaj dalej.

METRO zwyci�zc� II Memoria�u Ma�ego Ambroziaka 12-05-2008
„Najlepszym sposobem wyra�enia szacunku dla przeciwnika jest walczy� z nim ze wszystkich si�” – Zdzis�aw Ambroziak. Ta maksyma towarzyszy�a zawodnikom bior�cym udzia� w II Memoriale im. Zdzis�awa Ambroziaka w Warszawie. Czytaj dalej.

Wychowanek METRA wicemistrzem Turcji 9-05-2008
Rozstrzygn�a si� walka o mistrzostwo Turcji. W trzecim spotkaniu fina��w tureckiej ligi siatkarzy Halkbank Ankara, w kt�rym wyst�puje Zbigniew Bartman, uleg� Fenerbahce 1-3. Tym samym Halkbank Ankara zako�czy� sezon na drugim miejscu. Czytaj dalej.

Dobry wyst�p w Berlinie 30-04-2008
W dniach 24-27 kwietnia m�odzi siatkarze z rocznik�w 95 i 96 przebywali w Berlinie na zaproszenie klubu Berliner TCS. Powodem wizyty by� turniej czw�rkowy rozgrywany ju� od kilku lat - B�renmen� Cup. Czytaj dalej.

NOWY TERMINARZ TRENING�W! 29-04-2008
Uwaga! W zwi�zku z odbywaj�cymi si� maturami nast�pi�a zmiana grafiku trening�w w maju. Prosimy o sprawdzanie godzin trening�w na stronie internetowej lub o kontakt z trenerami. Czytaj dalej.

Turniej B�renmen� Cup w Berlinie 24-04-2008
W dniach 26-27 kwietnia dwie dru�yny METRA wezm� udzia� w Mi�dzynarodowy Turniej B�renmen� Cup rozgrywanym w Berlinie. Trener Adam Bigos na turniej organizowany przez klub TSC Berlin zabra� zawodnik�w z rocznik�w 94, 95 i 96. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak