Absolwenci METRA w kadrze Anastasiego 27-03-2012
Trener reprezentacji Polski siatkarzy Andrea Anastasi poda� sk�ad 25-osobowej kadry, kt�ra po zako�czeniu ligowych rozgrywek rozpocznie przygotowania do wyst�p�w w Lidze �wiatowej 2012. W sk�adzie znalaz�o si� czterech absolwent�w METRA. Czytaj dalej.

Kadeci awansowali do 1/4 Mistrzostw Polski 27-03-2012
W dniu 23-24.03.2012 w turnieju 1/8 MP kadet�w nasza dru�yna rywalizowa�a z LKS „Cisy” Na��cz�w, oraz AKS „Resovia” II Rzesz�w, z uczestnictwa zrezygnowa�a dru�yna BAS III Bia�ystok. Zawody go�cinnie odbywa�y si� w Sali Gimnazjum nr 95 na ulicy Lokajskiego 3. Czytaj dalej.

1/8 Mistrzostw Polski Kadet�w 23-03-2012
W dniach 23-24.03.2012 rozegrany zostanie turniej 1/8 Mistrzostw Polski Kadet�w, kt�rego gospodarzem jest KS METRO. Rywalami naszych kadet�w b�d� zespo�y AKS Resovia II Rzesz�w oraz LKS Cisy Na��cz�w. Z turnieju wycofa� si� zesp� BAS Bia�ystok. Czytaj dalej.

Juniorzy METRA na trzecim miejscu 20-03-2012
Dru�yna METRA prowadzona przez trener�w Wojciecha Szczuckiego i Jacka Jankowskiego zaj�a trzecie miejsce w p�finale Mistrzostw Polski. Dwa pierwsze zespo�y Czarni Radom i Trefl Gda�sk uzyska�y awans do turnieju fina�owego. Nasi juniorzy zako�czyli sezon na miejscach 9-12. Czytaj dalej.

Pogrzeb Kuby Fedorowicza 14-03-2012
Informujemy, �e pogrzeb tragicznie zmar�ego Kuby Fedorowicza odb�dzie si� 16 marca 2012, o godzinie 14.00 w ko�ciele �w. Wawrzy�ca na Woli oraz na Cmentarzu Wolskim Prawos�awnym (jego katolickiej cz�ci).

Kadeci wygrywaj� w Strzelcach Opolskich 14-03-2012
Dru�yna trenera Daniela Ko�odziejczyka zwyci�y�a w mi�dzynarodowym turnieju w Strzelcach Opolskich. Kadeci METRA w finale pokonali Resovi� Rzesz�w 2:1. Zawodnicy METRA otrzymali wyr�nienia indywidualne: Artur Pietras zosta� uznany najlepszym rozgrywaj�cym, a Miko�aj Trybulec MVP! Czytaj dalej.

1/2 fina��w MP Junior�w w Radomiu 12-03-2012
Ju� w najbli�szy weekend najstarsi siatkarze KS METRO wezm� udzia� w p�fina�owym turnieju Mistrzostw Polski Junior�w. Zawody zostan� rozegrane od pi�tku do niedzieli w Sali Publicznego Gimnazjum nr 22 przy ul. Rapackiego 24 w Radomiu. Czytaj dalej.

Kuba Fedorowicz - nie �yje 11-03-2012
Z �alem informujemy, �e 9 marca zgin�� tragicznie Kuba Fedorowicz, wychowanek METRA. Kuba trenowa� w naszym Klubie, w latach 1998-2002. ��czymy si� w b�lu i �a�obie z Rodzin� Kuby. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak