Mini-siatkarze zako�czyli eliminacje 22-04-2008
W niedziel� 20-ego kwietnia w P�ocku rozegrany zosta� II Turniej Eliminacyjny do Turnieju Fina�owego Mitrzostw Mazowsza o Puchar "Kinder + Sport". Awans uzyska�a pierwsza druzyna rocznika 96 oraz 95. Czytaj dalej.

III miejsce na turnieju �ebie 17-04-2008
Zawodnicy METRA z rocznika 94 bardzo dobrze zaprezentowali sie na turnieju w �ebie. To bardzo dobra wiadomo�� dla trenera Daniela Ko�odziejczyka, kt�ry przygotowuje zesp� do XIII Turnieju o Puchar Przechodni KS METRO. Czytaj dalej.

AZS Cz�stochowa Wicemistrzem Polski! 17-04-2008
AZS Wkr�t- Met Domex Cz�stochowa uleg� w trzecim meczu fina�owym PLS Skrze Be�chat�w 2:3. Tym samym zesp� Skry zdoby� tytu� Mistrza Polski, a siatkarze AZS-u z absolwentami METRA w sk�adzie Piotrem Nowakowskim, Krzysztofem Wierzbowskim i Andrzejem Wron� zostali Wicemistrzami Polski. Czytaj dalej.

Mistrzostwa Polski Junior�w w Cz�stochowie zako�czone. 15-04-2008
W rozgrywanych w Cz�stochowie Mistrzostwach Polski Junior�w dru�yna METRA uplasowa�a si� na czwartym miejscu, przegrywaj�c mecz o br�zowy medal z Chemikiem Bydgoszcz 1:3. Z�oty medal wywalczy� zesp� MOS Wola, pokonuj�c w finale gospodarzy Delic-pol Cz�stochowa 3:2. Czytaj dalej.

Ursynowski Minivolley - trzeci turniej! 15-04-2008
W pi�tek 11-ego kwietnia rozegrany zosta� kolejny turniej dla najm�odszych siatkarzy. W kategorii rocznika 1996 wystartowa�o 10 zespo��w dwuosobowych. W kategorii rok starszej o jeden zesp� mniej. Czytaj dalej.

Warszawski dreszczowiec! 13-04-2008
W p�finale Mistrzostw Polski juniorzy METRA walczyli zaciekle z dru�yn� MOS Wola. Mecz by� bardzo nerwowy. Ostatecznie jednak METRO przegra�o 2:3 (29:27, 12:25, 13:25, 25:23, 12:15). Pozosta�a walka o trzecie miejsce i br�zowy medal. Mecz rozpocznie si� dzi� o 13! Czytaj dalej.

Juniorzy walcz� o fina� !!! 11-04-2008
Przegrana w ostatnim spotlkaniu grupowym z Delic Pol-em Norwid Cz�stochowa oraz wygrana ostatniego spotlkania grupowego przez Mos Warszawa przyczyni�o si� do tego, �e mecz p�fana�owy rozegrany b�dzie miedzy dwoma warszawskimi zespo�ami. Czytaj dalej.

Juniorzy awansowali do strefy medalowej Mistrzostw Polski 10-04-2008
Dzisiejsza wygrana z dru�yn� MMKS K�dzierzyn Ko�le zapewni�a juniorom METRA awans do fina�owej czw�rki. Jutro o 12.00 zostanie rozegrany mecz z Delic Pol-em NorwidCz�stochowa, kt�ry rozstrzygnie kto wygra GRUP� A. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak