Weso�ych �wi�t Wielkanocnych 21-03-2008
Czytaj dalej.

M�odzicy ko�cz� rozgrywki na trzecim miejscu 19-03-2008
Dru�yna m�odzik�w METRA (rocznik 1993) prowadzona przez trenera Adama Beczka zaj�a trzecie miejsce w lidze wojew�dzkiej. Nasz zesp� niestety nie zakwalifikowa� si� do dalszej fazy rozgrywek. Awans uzyska� MDK Warszawa i Jadar Radom. Czytaj dalej.

Turniej mini-siatk�wki w �yrardowie 16-03-2008
W kolejny marcowy weekend m�odzi siatkarze METRA wzi�li udzia� w jednodniowym turnieju. Nie zabrak�o niespodzianek, a o miejscach na podium zadecydowa� stosunek ma�ych punk�w. Czytaj dalej.

Kolejny turniej mini w Wo�ominie 16-03-2008
W sobot� �smego marca m�odzi zawodnicy z rocznika 1996,podopieczni trenera Marcina Tuza, prowadzeni na turnieju przez trenera Adama Bigosa, brali udzia� w jednodniowym turnieju organizowanym przez Junior Stolarka z okazji Dni Wo�omina. Czytaj dalej.

AZS Cz�stochowa zdobywc� Pucharu Polski! 10-03-2008
AZS-u Wkr�t- Met Domex Cz�stochowa zwyci�y� w turnieju Pucharu Polski rozgrywanym w dniach 7-9 marca, w pozna�skiej Arenie. W dru�ynie z Cz�stochowy gra trzech absolwent�w METRA: Piotr Nowakowski, Krzysztof Wierzbowski i Andrzej Wrona. Czytaj dalej.

Karol K�os i Janek Kr�l na zgrupowaniu kadry Polski 6-03-2008
W dniach 7-13 lutego zawodnicy METRA Karol K�os i Jan Kr�l rozpoczynaj� przygotowania z kadr� Polski, do kwalifikacji mistrzostw Europy. Na zgrupowanie w Szczyrku trener kadry junior�w Karol Janaszewski powo�a� 16 zawodnik�w. Czytaj dalej.

Mini siatkarze grali w Wo�ominie 3-03-2008
W sobot� pierwszego marca m�odzi zawodnicy z rocznika 1995, brali udzia� w jednodniowym turnieju organizowanym przez Junior Stolarka z okazji Dni Wo�omina. W stawce dziesi�ciu zespo��w m�odzi siatkarze zaprezentowali si� bardzo dobrze zajmuj�c pierwsze i sz�ste miejsce. Czytaj dalej.

Juniorzy w fina�ach! 2-03-2008
Juniorzy METRA zwyci�yli w swoim ostatnim meczu p�fina��w 3-0 Jastrz�bie Borynia i zagraj� w fina�ach Mistrzostw Polski. Zwyci�zc� turnieju p�fina�owego rozgrywanego w Bydgoszczy zosta�a dru�yna gospodarzy, kt�ra wygra�a wszystkie spotkania. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak