Juniorzy graj� w Bydgoszczy 28-02-2008
W dniach 29.02-02.03.2008 juniorzy METRA wezm� udzia� w p�finale Mistrzostw Polski rozgrywanym w Bydgoszczy. Dru�yna Wojciecha Szczuckiego o awans do turnieju fina�owego walczy� b�dzie z Chemikiem Bydgoszcz, Wifam� ��d� i Jastrz�biem Boryni�. Czytaj dalej.

METRO wygrywa �wier�fina� Mistrzostw Polski 24-02-2008
Bardzo dobrze zaprezentowali si� kadeci METRA podczas turnieju �wier�fina�owego Mistrzostw Polski, rozgrywanego w Olsztynie. Dru�yna Miros�awa Sroki wygra�a wszystkie trzy spotkania, dzi�ki czemu awansowa�a do p�fina��w z pierwszego miejsca. Czytaj dalej.

�wier�fina� Mistrzostw Polski kadet�w w Olsztynie 21-02-2008
Od pi�tku do niedzieli kadeci METRA bior� udzia� w turnieju �wier�fina�owym Mistrzostw Polski kadet�w, kt�ry rozegrany zostanie w Olsztynie. Zesp� trenera Miros�awa Sroki o awans do dalszych etap�w rozgrywek b�dzie walczy� z AZS-em Olsztyn, Oczkiem Bia�ystok i Olimpem Opole Lub. Czytaj dalej.

Juniorzy METRA w p�fina�ach Mistrzostw Polski! 17-02-2008
W dniach 15-17 lutego juniorzy METRA brali udzia� w turnieju �wier�fina�owym Mistrzostw Polski w Suwa�kach. Nasi siatkarze zaj�li drugie miejsce, zapewniaj�c sobie tym samym udzia� w p�fina�ach. Zwyci�zc� turnieju zosta�a dru�yna AZS Olsztyn. Czytaj dalej.

Zgrupowanie w ��cku 14-02-2008
Od niedzieli 10 lutego grupa pi��dziesi�ciu siatkarzy METRA przebywa na zgrupowaniu w ��cku. Podczas kr�tkiego zgrupowania do dalszej cz�ci sezonu przygotowuj� si� kadeci, m�odzicy i najm�odsi siatkarze z rocznik�w 95-96. Powr�t do Warszawy w pi�tek, 15 lutego. Czytaj dalej.

Dramatyczny superfina� Mazowsza - kadeci METRA graj� dalej! 10-02-2008
Bardzo dramatyczny i emocjonuj�cy przebieg mia� tegoroczny super fina� kadet�w. Walka o tytu� mistrza Mazowsza, jak r�wnie� awans do kolejnych etap�w mistrzostw Polski rozgrywa�a si� do ostatniego spotkania. Podobnie jak w juniorach zwyci�zc� turnieju i mistrzem Mazowsza zosta� zesp� MOS Wola Warszawa. Czytaj dalej.

�wier�fina�y Mistrzostw Polski junior�w w Suwa�kach 7-02-2008
Juniorzy METRA w dniach 15-17 lutego zagraj� w turnieju �wier�fina�owym Mistrzostw Polski w Suwa�kach. Rywalami naszego zespo�u b�d� dru�yny SUKSS Suwa�ki, AZS UWM Olsztyn i Cukrownik Lublin. Awans do p�fina��w mistrzostw Polski uzyskaj� dwie pierwsze dru�yny. Czytaj dalej.

Superfina� kadet�w o Mistrzostwo Mazowsza 7-02-2008
Podopieczni trenera Miros�awa Sroki stan� do walki z siatkarzami MOSu Wola i Jadaru Radom. Dru�yna kadet�w METRA, wzmocniona zawodnikami ze Szko�y Mistrzostwa Sportowego w Spale: Sebastianek Ko�odziejczykiem i Kamilem Szewczykiem, zagraj� w pi�tek i w sobot�. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak