METRO drugie w superfinale Mazowsza junior�w! 3-02-2008
Juniorzy METRA , prowadzeni przez trenera Wojciecha Szczuckiego, zostali wicemistrzami Mazowsza i awansowali do �wier�fina�u Mistrzostw Polski. Zwyci�zc� turnieju i mistrzem Mazowsza zosta� zesp� MOS Wola Warszawa, trzeci by� MDK Warszawa. Czytaj dalej.

Juniorzy walcz� o Mistrzostwo Mazowsza 1-02-2008
Wzmocnieni zawodnikami ze Szko�y Mistrzostwa Sportowego w Spale: Jankiem Kr�lem, Kamilem Szewczykiem i Sebastianem Ko�odziejczykiem, juniorzy KS METRO, prowadzeni przez trenera Wojciecha Szczuckiego, powalcz� o Mistrzostwo Mazowsza. Czytaj dalej.

Fina�y junior�w na Mazowszu zako�czone 27-01-2008
Zako�czy�y si� fina�y junior�w na Mazowszu, zwyci�zc� tej fazy rozgrywek zosta�a dru�yna MKS MDK, kt�ra wyprzedzi�a MOS Wola. METRO uplasowa�o si� na trzecim miejscu i b�dzie musia�o szuka� swojej szansy w turnieju dodatkowym, z udzia�em zawodnik�w SMS Spa�a. Czytaj dalej.

Turniej Minisiatk�wki o Puchar Prezesa UKS PLAS 26-01-2008
W dniu 19 stycznia zawodnicy trenera Adama Bigosa z rocznika 1995 brali udzia� w jednodniowym I Otwartym Turnieju Mini Pi�ki Siatkowej o Puchar Prezesa UKS PLAS Warszawa. Siatkarze METRA zaprezentowali sie dobrze, zajmuj�c drugie i �sme miejsce. Czytaj dalej.

�a�oba narodowa - komunikat 25-01-2008
W zwi�zku z og�oszon� przez p.o. Prezydenta RP �a�ob� narodow� odwo�ane zostaj� turnieje ligi 4 w terminach 12.04-18.04. Czytaj dalej.

Pi�te miejsce kadet�w w K�dzierzynie-Ko�lu 16-01-2008
W dniach 11-13 stycznia 2008 kadeci METRA (rocznik 1992) uczestniczyli w III Mi�dzynarodowy Turniej Siatk�wki "Kozio�ek 2008" w K�dzierzynie-Ko�lu. W turnieju rywalizowa�o dwadzie�cia zespo��w, METRO uplasowa�o si� na pi�tym miejscu. Czytaj dalej.

Kadeci zagraja w w K�dzierzynie-Ko�lu 11-01-2008
Zesp� kadet�w METRA (rocznik 92) w dniach 11-13 stycznia 2008 we�mie udzia� w III Mi�dzynarodowy Turniej Siatk�wki Dziewcz�t i Ch�opc�w "Kozio�ek 2008" w K�dzierzynie-Ko�lu. W turnieju kadet�w wystartuje dwadzie�cia dru�yn z Polski, S�owacji, Czech, Niemiec oraz Rosji. Czytaj dalej.

Pior Nowakowski: My�l�, �e podtrzymamy dobr� pass� 9-01-2008
- Mo�e jestem nieco lepiej rozpoznawalny po tych relacjach w telewizji. Ale staram si� zachowywa� jak wcze�niej, kiedy by�em szarym zawodnikiem - m�wi Piotr Nowakowski, kt�ry wygra� plebiscyt Strefy Siatk�wki, w kategorii Odkrycie Roku. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak