Piotr Nowakowski siatkarskim objawieniem 2007 roku 7-01-2008
Czytelnicy Strefy Siatk�wki za siatkarskie objawienie 2007 roku uznali �rodkowego AZS Cz�stochowa, Piotra Nowakowskiego. Absolwent METRA pokona� dwie reprezentantki Polski, Eleonor� Dzi�kiewicz i Milen� Sadurek. Czytaj dalej.

Turniej m�odzik�w w Wo�ominie 6-01-2008
W dniach 28-30 grudnia 2007 odby� si� VI Memoria� im Jerzego Cudnego, w kt�rym brali udzia� m�odzicy METRA (rocznik 93). Nasz zesp�l wygra� cztery z pi�ciu spotka� i zaj�� w ko�cowej klasyfikacji trzecie miejsce, zwyci�zc� turnieju zosta�a dru�yna Jadaru Radom. Czytaj dalej.

Pracowity koniec roku 6-01-2008
Przerwa �wi�teczno-noworoczna kojarzy si� z odpoczynkiem, ale nie wszyscy mogli pozwoli� sobie na d�ugie „leniuchowanie”. Juniorzy METRA rozegrali dwa jednodniowe turnieje, a w mi�dzyczasie wsp�lnie z kadetami przygotowywali si� do decyduj�cych spotka� na kr�tkim zgrupowaniu w ��cku. Czytaj dalej.

Weso�ych �wi�t 23-12-2007
Zdrowych, pogodnych i spokojnych �wi�t Bo�ego Narodzenia oraz wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym 2008 Roku wszystkim sympatykom siatk�wki, a zw�aszcza ca�emu �rodowisku siatk�wki m�odzie�owej w Polsce, �yczy Klub Sportowy METRO. Czytaj dalej.

Miko�ajki 2007 - relacja 23-12-2007
W dniu 21 grudnia 2007 odby� si� tradycyjny Festyn MIKO�AJKOWY, podczas kt�rego Klub Sportowy METRO obchodzi� trzynaste urodziny! Urodzinowe spotkanie rozpocz�� turniej minisiatk�wki o tytu� mistrza KS METRO w ma�ych grach dla rocznik�w 1994, 1995 i 1996. Czytaj dalej.

M�odzicy na czwartym miejscu w Rydze 23-12-2007
Dru�yna m�odzik�w METRA (rocznik 93) uplasowa�a si� na czwartym miejscu, podczas Mi�dzynarodowego Turnieju DINAMO CUP – 2007, na �otwie. Turniej wygra� zesp� VfL Lintorf (mistrz Niemiec). Czytaj dalej.

MIKO�AJKI 2007 -TRZYNASTE URODZINY METRA!!! 18-12-2007
Klub Sportowy METRO serdecznie zaprasza zawodnik�w, rodzic�w, sympatyk�w Klubu i mi�o�nik�w pi�ki siatkowej na tradycyjny Festyn MIKO�AJKOWY. W tym roku roku podczas MIKO�AJEK b�dziemy obchodzi� trzynaste urodziny METRA! Czytaj dalej.

Turniej m�odzik�w w Bydgoszczy 18-12-2007
W dniach 14-16 grudnia dru�yna trenera Daniela Ko�odziejczyka (rocznik 94) bra�a udzia� w IX �wi�tecznym Turnieju M�odzik�w w Bydgoszczy. METRO zaj�o dobre drugie miejsce, przegrywaj�c w finale z AZS-em Olsztyn. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak