Turnieje m�odzik�w i minisiatk�wki w Bia�ymstoku 13-11-2007
W dniach 9-11 listopada na turniejach w Bia�ymstoku rywalizowali m�odzicy i najm�odsi siatkarze METRA, z rocznik�w 95-96. M�odzicy grali w Og�lnopolskim Turnieju Pi�ki Siatkowej z okazji �wi�ta Niepodleg�o�ci, a minisiatkarze walczyli w VI Og�lnopolskiego Turnieju Minisiatk�wki o Puchar Prezydenta Miasta Bia�egostoku. Czytaj dalej.

M�odzicy METRA zwyci�zc� 21. Turniej Wola - CUP! 11-11-2007
W dniach 9-11 listopada odby� si� 21 Mi�dzynarodowy Turniej Wola – CUP, w kategorii m�odzik�w (rocznik 93). W hali OSiR Reduta na Woli oraz hali MOS-u na ul. Rogali�skiej rywalizowa�o osiem zespo��w. M�odzicy METRA w finale pokonali Resowi� Rzesz�w 2:1. Czytaj dalej.

Mistrzostwa Mazowsza - wyniki! 8-11-2007
Pierwszy etap rozgrywek wojew�dzkich wchodzi w decyduj�c� faz�. Rywalizacja w grupach eliminacyjnych wy�oni zespo�y, kt�re walczy� b�d� w fina�ach Mazowsza. We wszystkich kategoriach wiekowych z wojew�dztwa mazowieckiego awansuje po dwie dru�yny, kt�re b�d� walczy� w kolejnych etapach o Mistrzostwo Polski. Czytaj dalej.

Juniorzy, kadeci, m�odzicy wszyscy grali w Olsztynie 31-10-2007
W dniach 26-28 pa�dziernika trzy dru�yny METRA bra�y udzia� w turniejach w Olsztynie. M�odzicy i kadeci grali w XI Mi�dzynarodowym Turnieju Pi�ki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna. Natomiast o Puchar Rektora Uniwersytetu Warmi�sko-Mazurskiego w Olsztynie walczyli juniorzy. Czytaj dalej.

Piotr Nowakowski w kadrze Lozano! 30-10-2007
Trener reprezentacji Polski Raul Lozano, poda� 22-osobow� kadr� na turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w w�gierskim Szombathely, kt�ry zostanie rozegrany w dniach 28.11-02.12.2007. W�r�d wybra�c�w znalaz� si� absolwent METRA Piotr Nowakowski! Czytaj dalej.

Dwa zwyci�stwa junior�w METRA 29-10-2007
Juniorzy METRA zanotowali kolejne dwa zwyci�stwa wygrywaj�c 3:1 ze Zrywem Pu�tusk i 3:0 z Netem Ostro��ka. Przypomnijmy, �e Mistrzostwa Mazowsza rozgrywane s� w I etapie w trzech grupach, w systemie ka�dy z ka�dym mecz i rewan�. Czytaj dalej.

Ursynowski Minivolley - pierwszy turniej edycji jesiennej! 25-10-2007
W pi�tek 19 pa�dziernika odby� si� pierwszy turniej kolejnej edycji „Ursynowskiego Minivolley'a”. W sezonie 2007/2008 turniej adresowany jest do ch�opc�w z rocznik�w 1995-96. Mecze rozgrywane s� dw�jkami, a ka�dy zawodnik zdobywa punkty na w�asne konto. Czytaj dalej.

Kadeci Metra polegli z juniorami MOS-u 22-10-2007
Kolejny mecz w rozgrywkach junior�w rozegra� drugi zesp� METRA. Tym razem przeciwnikiem by� pierwszy zesp� MOS-u Wola. Nasi kadeci rozpocz�li mecz z animuszem i do stanu 14:14 trwa�a wyr�wnana walka. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak