Mistrzostwa Mazowsza! 20-10-2007
Rozgrywki na Mazowszu ruszy�y pe�n� par�. Wczoraj grali m�odzicy, kt�rzy wygrali z Plasem Warszawa 2:0. Pierwsze spotkanie rozegra� pierwszy zesp� junior�w METRA, kt�ry zwyci�y� w trzech setach MDK II. Czytaj dalej.

Mistrzostwa Mazowsza w sezonie 2007/2008 rozpocz�te! 18-10-2007
Rozgrywki zespo��w METRA w sezonie 2007/2008 zainaugurowa� drugi zesp� junior�w, pokonuj�c MCSiR P�o�sk 3:0. Przedstawiamy wyniki dotychczas rozegranych spotka�. Czytaj dalej.

Turniej Nadziei Olimpijskich zako�czony! 16-10-2007
Zwyci�zcami XVIII Turnieu Nadziei Olimpijskich rozgrywanego w w dniach 11-14 pa�dziernika w Centralnym O�rodku Sportu w Spale zostali reprezentanci wojew�dztwa ��dzkiego. W finale pokonali Podkarpacie 2:0 (25:17; 25:20). Kadra Mazowsza zaj�a dziewi�te miejsce. Czytaj dalej.

XVIII Og�lnopolskiego Turnieju NADZIEI OLIMPIJSKICH 11-10-2007
W tym roku Spa�a b�dzie go�ci� uczestnik�w Turnieju Nadziei Olimpijskich. Reprezentacje szesnastu wojew�dztw spotkaj� si� w dniach 11-14.10.2007, a celem corocznego turnieju b�dzie przegl�d najlepszych siatkarzy z ca�ej Polski, tym razem z rocznika 92. W kadrze Mazowsza znalaz�o si� sze�ciu zawodnik�w METRA. Czytaj dalej.

AZS Olsztyn triumfuje w ��cku! 8-10-2007
Trzydniowe zmagania podczas I Og�lnopolskiego Turnieju Pi�ki Siatkowej Kadet�w o Puchar W�jta Gminy ��ck zako�czy�y si� zwyci�stwem AZS-u Olsztyn. Olsztynianie pokanali po wyr�wnanym i stoj�cym na wysokim poziomie finale dru�yn� NET Ostro��ka. Czytaj dalej.

XXII edycja ULC - rozstawienia i terminarz 3-10-2007
To ju� XXII edycja Ursynowskiej Ligi Czw�rek. Podajemy rozstawienia zespo��w w poszczeg�lnych grupach, a tak�e terminarz na nabli�� rund�.
Pe�ny terminarz tej edycji pojawi si� niebawem na stronie. �yczymy sukces�w i mi�ej zabawy. Czytaj dalej.

Turniej Kadet�w w ��cku - program! 30-09-2007
Ju� w najbli�szy pi�tek (5 pa�dziernik) rozpoczynaj� si� trzydniowe zmagania podczas I Og�lnopolskiego Turnieju Pi�ki Siatkowej Kadet�w o Puchar W�jta Gminy ��ck.
PROGRAM TURNIEJU Czytaj dalej.

I Og�lnopolski Turniej Kadet�w o Puchar W�jta Gminy ��ck 28-09-2007
W dniach 5-7 pa�dziernika rozegrany zostanie I Og�lnopolski Turniej Kadet�w o Puchar W�jta Gminy ��ck. METRO jest wsp�organizatorem turnieju, w kt�rym wystartuje 10 zespo��w, z ca�ej Polski. Obok dru�yn METRA uczestnikami turnieju b�d� zespo�y z Pi�y, Olsztyna, Rzeszowa, L�borka, Ostro��ki, Opola Lub., Wo�omina oraz Kadry Mazowsza. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak