METRO - siatkarskie �r�de�ko! 25-09-2007
Od pocz�tku istnienia Klubu Sportowego METRO g��wnym naszym celem by�o wyszukiwanie i szkolenie siatkarskich talent�w. Co raz cz�ciej wychowankowie METRA pojawiaj� si� na ligowych parkietach i w m�odzie�owych reprezentacjach Polski. Czytaj dalej.

Siatkarskie �wi�to na Ursynowie!!! 20-09-2007
Ju� w najbli�szy pi�tek rozpocznie si� II Memoria� im. Zdzis�awa Ambroziaka. Zawody rozegrane zostan� w hali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, przy ul. Pileckiego. W turnieju bior� udzia� czo�owe zespo�y Polskiej Ligi Siatk�wki, z wychowankami METRA w swoich sk�adach! Czytaj dalej.

XXII Edycja Ursynowskiej Ligi Czw�rek JESIE� 2007 16-09-2007
Ju� w pa�dzierniku rusza kolejna, tym razem XXII Edycja Ursynowskiej Ligi Czw�rek. W Edycji JESIE� 2007 ponownie wystartuje 30 zespo��w. Inauguracyjny turniej grupy A, rozegrany zostanie w �rod� 3 pa�dziernika! ZAPRASZAMY!!! Czytaj dalej.

Turniej junior�w zako�czony 16-09-2007
W drugim dniu turnieju K.S. METRO rozegrano trzy spotkania, kt�re zdecydowa�y o ko�cowej klasyfikacji. Juniorzy METRA niestety przegrali mecz z MKS MDK 0:3 i zako�czyli turniej na trzecim miejscu. Drugie miejsce przypad�o pierwszemu zespo�owi Junior Stolarki Wo�omin. Czytaj dalej.

Pierwszy dzie� turnieju junior�w! 15-09-2007
W pierwszym dniu turnieju organizowanym przez K.S. Metro rozegrano siedem spotka�. Dwa zwyci�stwa odnie�li juniorzy MKS MDK, a Junior Stolarka I Wo�omin i METRO I maj� po dwa zwyci�stwa i jedn� pora�k�. Jutro rozstrzygaj�ce mecze, pocz�tek drugiego dnia turnieju o godz. 10.00, ZAPRASZAMY! Czytaj dalej.

Turniej Junior�w K.S. METRO! 13-09-2007
W dniach 15-16 wrze�nia na Ursynowie rozegrany zostanie turniej junior�w organizowany przez K.S. METRO. W hali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, przy ul. Hawajskiej 7 b�d� rywalizowa�y dwa zespo�y Junior Stolarki Wo�omin, MKS MDK Warszawa oraz dwa zespo�y METRA. Czytaj dalej.

Po Mistrzostwach �wiata w Meksyku: Janek Kr�l i Karol K�os 8-09-2007
Na niedawno zako�czonych mistrzostwach �wiata kadet�w, Polacy zaj�li pi�te miejsce. Za stron� ,,Rprezentacja.net" przedstawiamy wra�eniach z pobytu w Meksyku zawodnik�w METRA - Janka Kr�la i Karola K�osa. Czytaj dalej.

Terminarz trening�w na sezon 2007/2008! 31-08-2007
Za chwil� rozpoczyna si� rok szkolny, a tym samym kolejny sezon na siatkarskich boiskach. Podajemy terminy trening�w obowi�zuj�cych od pocz�tku wrze�nia. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak