Kadeci vicemistrzami Mazowsza! 5-03-2012
W dniach 02-04.03 rozegrany zosta� fina� Mazowsza kadet�w. Kadeci METRA prowadzeni przez trenera Daniela Ko�odziejczyka rozegrali bardzo dobry turniej ulegaj�c tylko MKS MDK Warszawa i zaj�li drugie miejsce na Mazowszu. Trzecie miejsce wywalczy� zesp� RCS Czarnych Radom. Czytaj dalej.

Turniej o Mistrzostwo Mazowsza Kadet�w 27-02-2012
W dniach 02-04.03.2012 rozegrany zostanie Turniej Fina�owy Kadet�w o Mistrzostwo Mazowsza. O prymat na Mazowszu walczy� b�d� cztery zespo�y: MKS MDK Warszawa, UMKS MOS Wola Warszawa, RCS Radom i KS METRO. Turniej odb�dzie si� w hali OSiR �r�dmie�cie na ul. Polnej 7a Czytaj dalej.

�wietny wyst�p minisiatkarzy 23-02-2012
19 lutego (niedziela) w Ostro��ce zosta� rozegrany I Turniej Eliminacyjny Mini Siatk�wki Ch�opc�w . Turniej by� rozgrywany w ramach cyklu Kinder+sport. M�odzi METROWCY zwyci�yli w kategorii dw�jek i czw�rek, a w tr�jkach uplasowali si� na drugim miejscu. Czytaj dalej.

Juniorzy METRA zagraj� w 1/2 Mistrzostw Polski 20-02-2012
Dru�yna junior�w METRA awansowa�a do p�fina��w Mistrzostw Polski. W turnieju �wier�fina�owym METRO pokona�o 3:0 Dobry Wynik Krak�w, uleg�o 2:3 gospodarzom Skrze Be�chat�w i w spotkaniu decyduj�cym o awansie zwyci�y�o TEMPO Olsztyn 3:2. Czytaj dalej.

1/4 Mistrzostw Polski junior�w 17-02-2012
W dniach 17-19.02.2012 juniorzy METRA bior� udzia� w �wier�finale Mistrzostw Polski w Be�chatowie. Rywalami METRA s� dru�yny SKRY Be�chat�w, Dobrego Wyniku Krak�w i TEMPA Olsztyn. Awans do turnieju p�fina�owego uzyskaj� dwa najlepsze zespo�y. Czytaj dalej.

Juniorzy wygrywaj� w Lublinie 5-02-2012
Juniorzy METRA wygrali dwa mecze w 1/8 Mistrzostw Polski i z pierwszego miejsca awansowali do �wier�fina��w. Dru�yna trener�w Wojciecha Szczuckiego i Jacka Jankowskiego pokona�a 3:1 Wis�oka Strzy��w i 3:0 gospodarzy turnieju Cukrownika Lublin. Czytaj dalej.

Dobra postawa m�odzik�w w ostatnim turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Mazowsza. 5-02-2012
W ostatni weekend zosta� rozegrany ostatni turniej eliminacyjny do Mistrzostw Mazowsza M�odzik�w 2011/2012. Pierwsza dru�yna KS METRO uda�a si� na turniej do Koby�ki, gdzie rywalizowa�a z najlepszymi zespo�ami z Mazowsza. Czytaj dalej.

Juniorzy METRA w 1/8 Mistrzostw Polski 22-01-2012
Dru�yna METRA prowadzona przez trener�w Wojciech Szczuckiego i Jacka Jankowskiego zaj�a trzecie miejsce w Mistrzostwach Mazowsza. Zwyci�yli Czarni Radom, kt�rzy dzi�ki zwyci�stwu zagraj� ju� 1/4 Mistrzostw Polski. Drugi MDK i trzecie METRO uzyska�y prawo gry w 1/8 MP. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak