Powr�t z obozu na Helu! 29-08-2007
Wczoraj w godzinach wieczornych, z obozu na Helu wr�cili juniorzy i kadeci METRA. Podczas tego obozu zawodnicy pracowali g��wnie nad technik� i taktyk�, na hali i si�owni. �adna pogoda pozwoli�a urozmaici� czas zaj�ciami na helskiej pla�y. Czytaj dalej.

Mistrzostwa �wiata kadet�w zako�czone, reprezentacja Polski pi�ta! 29-08-2007
Reprezentacja Polski kadet�w zako�czy�a Mistrzostwa �wiata w Meksyku na pi�tym miejscu. Mistrzem �wiata zosta� Iran, kt�ry w finale pokona�a Chiny. Podczas meksyka�skiego turnieju w kadrze bia�o - czerwonych walczy�o dw�ch zawodnik�w METRA: Janek Kr�l i Karol K�os. Czytaj dalej.

Wyjazd na Hel 17-08-2007
Juniorzy i kadeci METRA wyje�d�aj� na kolejny ob�z przygotowawczy, tym razem na Hel. Podczas tego obozu zawodnicy b�d� trenowali na sali, na kt�rej w zesz�ym roku m�odzicy METRA wywalczyli tytu� Mistrza Polski. Zbi�rka zawodnik�w wyje�d�aj�cych na Hel w sobot� (18 sierpnia), o godz. 7.20 na Dworcu Centralnym! Czytaj dalej.

M� kadet�w: Polacy przegrali 2:3 z Iranem 17-08-2007
W drugim dniu mistrzostw �wiata kadet�w, nasi siatkarze przegrali 2:3 z r�wie�nikami z Iranu. Polacy maj� na koncie jedno zwyci�stwo i jedn� pora�k�. Jutro zagraj� z Portoryko. Czytaj dalej.

M� kadet�w: Na pocz�tek wygrywamy 3:2 z Kub� 16-08-2007
W pierwszym meczu na Mistrzostwach �wiata, reprezentacja Polski kadet�w pokona�a po zaci�tym pi�ciosetowym pojedynku Kub� 3:2. W zwyci�stwie mieli sw�j udzia� zawodnicy METRA - Janek Kr�l od pocz�tku zagra� w podstawowym sk�adzie, a Karol K�os wchodzi� na zmiany. Czytaj dalej.

METRO wr�ci�o z Zakopanego 13-08-2007
W niedziel� 12 sierpnia, z obozu w Zakopanem wr�ci�y najstarsze grupy METRA. Juniorzy i kadeci pracowali g��wnie nad przygotowaniem fizycznym, ale nie zabrak�o r�wnie� trening�w z pi�kami na sali. A ju� za kilka dni wyjazd na kolejny ob�z na Hel! Czytaj dalej.

Jan Kr�l: Sta� nas na medal 13-08-2007
Jan Kr�l to reprezentant m�odego pokolenia, ucze� SMS Spa�a. Swoj� przygod� z siatk�wk� "na powa�nie” rozpocz�� w warszawskim METRZE. Obecnie jest reprezentantem Polski kadet�w, znalaz� si� w dwunastce na nadchodz�ce Mistrzostwa �wiata w Meksyku. Czytaj dalej.

Kadeci na mistrzostwa �wiata 6-08-2007
Trener reprezentacji Polski kadet�w - Karol Janaszewski poda� dzi� dwunastk� zawodnik�w, kt�r� zabierze ze sob� na mistrzostwa �wiata do Meksyku. Sk�ad kadry jest dok�adnie taki sam, jaki wyst�powa� na kwietniowych mistrzostwach Europy. W dwunastce znale�li si� Janek Kr�l i Karol K�os. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak