METRO w kadrze! 2-08-2007
Zawodnicy METRA Kamil Szewczyk i Sebastian Ko�odziejczyk otrzymali powo�anie na zgrupowanie Reprezentacji Polski Kadet�w rocznika 1991/92, kt�re odb�dzie si� w Centralnym O�rodku Sportu Cetniewo we W�adys�awowie. Czytaj dalej.

Sezon pla�owy zako�czony! 27-07-2007
W dniach 23-25.07.2007 w Dar�owie rozegrano Fina� XIII Og�lnopolskiej Olimpiady M�odzie�y Kadet�w, w siatk�wce pla�owej. METRO reprezentowa�a para Dorian Poinc i Adam Stelmaszczyk, kt�ra zaj�a ostatecznie dziewi�te miejsce. Czytaj dalej.

Juniorzy i kadeci wyje�d�aj� do Zakopanego 27-07-2007
Najstarsze grupy METRA rozpoczynaj� przygotowania do nowego sezonu. Dru�yny junior�w i kadet�w wyje�d�aj� na 2 obozy przygotowawcze: 3-12 sierpnia do Zakopanego, a 18-28 sierpnia na Hel. Zbi�rka zawodnik�w wyje�d�aj�cych do Zakopanego w pi�tek (3 sierpnia), o godz. 7.40 na Dworcu Centralnym! Czytaj dalej.

Ostatni sprawdzian formy kadet�w przed M� 25-07-2007
Rezentanci Polski kadet�w, kt�rzy od kilku dni przebywali na zgrupowaniu w Cetniewie ju� jutro pojad� do Niemiec, gdzie rozegraj� ostatnie spotkania sparingowe przed wylotem na M� w Meksyku. W kadrze znale�li si� zawodnicy METRA Jan Kr�l i Karol K�os. Czytaj dalej.

Tomasz Walendzik zawodnikiem KS Pozna� 25-07-2007
Zawodnik Klubu Sportowego METRO Tomasz Walendzik podpisa� kontrakt z I-ligowym Klubem Siatkarskim Pozna� i od nowego sezonu b�dzie reprezentowa� barwy tego klubu. Czytaj dalej.

METRO w PLS 25-07-2007
Portale internetowe (m. in. STREFA SIATK�WKI) podaj� informacje o przygotowaniach klub�w PLS do sezonu 2007/2008. Z przyjemno�ci� informujemy, �e w oficjalnych sk�adach na najbli�szy sezon pojawiaj� si� nazwiska absolwent�w Klubu Sportowego METRO. Czytaj dalej.

Zako�czony ob�z w �ukcie 11-07-2007
We wtorek 10 lipca do Warszawy powr�ci�a grupa najm�odszych siatkarzy z obozu sportowego w �ukcie. W tym roku byli to ch�opcy z rocznik�w 1996, 1995, 1994 oraz 1993. Czytaj dalej.

Siatkarskie wakacje - ob�z w �ukcie! 8-07-2007
Zawodnicy METRA od 26 czerwca przygotowuj� si� do przysz�ego sezonu na obozie w �ukcie. Grupy m�odzik�w i minisiatk�wki mimo nie najlepszej pogody, nie mog� narzeka� na brak zaj��. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak