Kolejny wychowanek Metra w�druje do PLS-u 16-06-2007
Kolejny wychowanek Metra b�dzie mia� szanse gry w Polskiej Lidze Siatk�wki. Jakub Radomski podpisa� kontrakt z Politechnik� i od nowego sezonu b�dzie reprezentowa� barwy tego klubu. Czytaj dalej.

Fina�y Mistrzostw Mazowsza w minisiatk�wce 13-06-2007
Pi�� zespo��w METRA awansowa�o do zawod�w o Mistrzostwo Mazowsza w mini pi�ce siatkowej. Mistrz Mazowsza b�dzie reprezentowa� wojew�dztwo we wrze�niu w Mistrzostwach Polski w mini siatk�wce w Zabrzu. Czytaj dalej.

Ob�z letni w �ukcie 5-06-2007
Wielkimi krokami zbli�a si� kolejny ob�z w �ukcie przeznaczony dla najm�odszych. Czytaj dalej.

Nowy terminarz trening�w 5-06-2007
To ju� ostatnia zmiana. Czytaj dalej.

Trzeci dzie� turnieju o Puchar Przechodni 3-06-2007
Zako�czy� si� XII turniej o Puchar Przechodni KS Metro. W tym roku po raz pierwszy w historii turnieju triumfowa� zesp� z Rzeszowa. W finale wyra�nie pokona� swoich r�wie�nik�w z Olsztyna. Tak wi�c okaza�y Puchar pow�drowa� na rok do Rzeszowa. Czytaj dalej.

Wychowankowie Metra trafiaj� do PLS-u 3-06-2007
Po Piotrku Nowakowskim, kt�ry pow�drowa� do Cz�stochowy w zesz�ym roku kolejni dwaj zawodnicy Metra Warszawa podpisali kontrakty z zespo�em Wkr�t-metu AZS-u Cz�stochowa. S� to Krzysztof Wierzbowski i Andrzej Wrona. Czytaj dalej.

Turniej o Puchar Przechodni - p�fina�y 3-06-2007
W sesji przedpo�udniowej XII Turnieju o Puchar Przechodni K.S. METRO zespo�y rozegra�y mecze w grupach �wier�fina�owych, kt�re zdecydowa�y o ustawieniu drabinki turniejowej. Czytaj dalej.

Drugi dzie� turnieju o Puchar Przechodni 3-06-2007
System rozgrywania turnieju, ze wzgl�du na ilo�� startuj�cych zespo��w,
ma nietypow� formu�� (stosowan� ju� od kilku edycji) rozgrywania jednosetowych spotka� w pierwszej fazie turnieju. Chodzi o to by zespo�y mog�y por�wna� swoje umiej�tno�ci z jak najwi�ksz� liczb� startuj�cych rywali. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak