Zwyci�stwo na pocz�tek 18-05-2007
Zwyci�stwem ze Stalow� Wol� 2:1 (19,-23,10) rozpocz�li fina�y Mistrzostw Polski M�odzik�w (pal sze�� inn� obecnie nazw�) siatkarze METRA. Czytaj dalej.

Mistrzostwa Polski m�odzik�w 16-05-2007
Pod zmienion� nazw�: Mi�dzywojew�dzkie Mistrzostwa M�odzik�w o Puchar Prezesa PZPS (dawniej Mistrzostwa Polski),ale w takiej samej, jak od lat formule rozegraj� zaodnicy o�miu zespo��w z ca�ej Polski w dniach 18-20.05 turniej w Drawsku Pomorskim. Czytaj dalej.

Sukcesy w mini-siatk�wce 16-05-2007
Pi�� zespo��w awansowa�o do maj�cych rozegra� si� w czerwcu zawod�w o Mistrzostwo Mazowsza w mini pi�ce siatkowej. Mistrz Mazowsza b�dzie reprezentowa� wojew�dztwo we wrze�niu w Mistrzostwach Polski w mini siatk�wce w Zabrzu. Czytaj dalej.

Srebrne Mazowsze 13-05-2007
W dniu dzisiejszym zako�czy� si� turniej fina�owy XIII Og�lnopolskiej Olimpiady M�odzie�y w pi�ce siatkowej OPOLSKIE 2007. W finale g�r� by�a reprezentacja wojew�dztwa �l�skiego, kt�ra 3:2 pokona�a reprezentacj� wojew�dztwa mazowieckiego. Czytaj dalej.

Dobra gra mini-siatkarzy 13-05-2007
Pierwsze, drugie, trzecie miejsce zaj�y poszczeg�lne zespo�y z rocznik�w 95, 96, 94 w rozgrywanych w dniu dzisiejszym zawodach b�d�cych drug� eliminacj� do Mistrzostw Mazowsza w mini-siatk�wce. Dla najm�odszych siatkarzy by�a to ostatnia okazja kwalifikacji do fina�u. Czytaj dalej.

Janek Kr�l: Wzorem Ivan Miljkovi� 13-05-2007
Na niedawno rozegranych Mistrzostwach Europy polscy kadeci wywalczyli srebrny medal. W sk�adzie wicemistrz�w Europy znale�li si� dwaj zawodnicy METRA: Jan Kr�l i Karol K�os. Poni�ej prezentujemy wywiad z Jankiem, kt�ry by� objawieniem mistrzostw w Austrii. Czytaj dalej.

Dobrze gra Mazowsze 8-05-2007
W dniu wczorajszym reprezentacja wojew�dztwa mazowieckiego pokona�a reprezentacj� wojew�dztwa kujawsko-pomorskiego 3:0, a dzisiaj pokona�a reprezentacj� wojew�dztwa podkarpackiego 3:1 i awansowa�a do turnieju g��wnego Olimpiady M�odzie�y. Czytaj dalej.

Og�lnopolska Olimpiada M�odzie�y 6-05-2007
W K�dzierzynie-Ko�lu rozpocz�y si� mecze Og�lnopolskiej Olimpiady M�odzie�y w pi�ce siatkowej ch�opc�w w relacjach wojew�dzkich. Trenerem kadry woj. mazowieckiego jest Miros�aw Sroka , a w kadrze Mazowsza znale�li si�: Dorian Poinc, Mateusz Majcherek, Kamil Kuli�ski, Tomasz Obuchowicz, Kamil Szewczyk. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak