Nowy terminarz trening�w 6-05-2007
Uwaga! W zwi�zku z odbywaj�cymi si� maturami nast�pi�a zmiana grafiku trening�w w maju. Prosimy o sprawdzanie godzin trening�w na stronie internetowej lub o kontakt z trenerami. Czytaj dalej.

Zgrupowanie w �ebie 6-05-2007
Aktywnie sp�dzili d�ugi weekend m�odzicy Metra. Zar�wno rocznik 92 przygotowuj�cy si� do fina��w Mistrzostw Polski m�odzik�w, kt�re odb�d� si� 18-20.05 w Drawsku Pomorskim, jak i dru�yna z rocznika 93, kt�ra przygotowuje si� do Puchar Przechodni KS Metro. Czytaj dalej.

Drugie miejsce w Barenmenu Cup 6-05-2007
W fianle turnieju Barenmenu Cup rozgrywanego w Berlinie dla zawodnik�w z rocznika 93 i m�odszych zmierzy�y si� dwa sto�eczne zespo�y. Tym razem lepszy okaza� si� MOS Wola, kt�ry udanie zrewan�owa� si� za wcze�niejsz� pora�k� w fazie eliminacyjnej. Czytaj dalej.

Turniej w Berlinie 6-05-2007
Dwie dru�yny zawodnik�w KS Metro z rocznika 93 z trenerem Adamem Beczkiem wyjecha�y w czwartek do Berlina walczy� w turnieju Barenmenu Cup. W przesz�o�ci zawodnicy Metra kilkakrotnie wygrali ten turniej. �yczymy powodzenia i czekamy na rezultaty. Czytaj dalej.

Zako�czenie XXI edycji ULC 6-05-2007
Wspania�a siatkarska zabawa po raz kolejny dobieg�a ko�ca. Edycj� WIOSNA 2007 wygra� zesp� J-23 (na zdj�ciu). Kolejne zmagania w Ursynowskiej Lidze Czw�rek w pa�dzierniku. Prezentujemy wyniki i komentarz po zako�czonej edycji WIOSNA 2007. Czytaj dalej.

O Puchar Przechodni po raz dwunasty 24-04-2007
To pierwsza oficjalna zapowied� turnieju, kt�ry METRO organizuje tradycyjnie na pocz�tku czerwca. B�dzie to ju� dwunasta edycja rozgrywek o Puchar Przechodni Klubu Sportowego METRO - tym razem dla rocznika 1993. Przypomnijmy, �e w pierwszych edycjach tych zawod�w, swoje siatkarskie kariery rozpoczynali obecni zawodnicy Polskiej Ligi Siatk�wki. Czytaj dalej.

Grali najm�odsi siatkarze 23-04-2007
W niedziel� 22 kwietnia odby� si� pierwszy Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Mazowsza w mini-siatk�wce. Rozgrywany w nowej formule z eliminacjami i fina�em w czerwcu na pewno dostarczy du�o emocji, co ju� by�o wida� w niedziel�. M�odzi siatkarze rywalizowali w Legionowie w trzech kategoriach wiekowych. Czytaj dalej.

Czasem s�o�ce czasem deszcz 23-04-2007
W IX Mi�dzynarodowym Turnieju Pi�ki Siatkowej w �ebie wyst�pi� zesp� m�odzik�w Metra.
Start nie wypad� okazale. W pierwszym meczu z Kadr� wojew�dztwa pomorskeigo zbyt du�a pewno�� siebie i g�adko wygrany pierwszy set zaowocowa�y pora�k� w ca�ym spotkaniu. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak