Metro na pi�tym miejscu w Mistrzostwach Polski kadet�w 18-03-2007
W ostatnim meczu Mistrzostw Polski kadet�w Metro w walce o pi�te miejsce pokona�o zesp� Jokera Pi�a 3:0 Mecz by� ci�zki z racji na ambitn� postaw� zawodnik�w z Pi�y jak i na por� rozgrywanie (9 rano). Wyst�pili w nim wszyscy zawodnicy. Czytaj dalej.

Wygrana kadet�w w Mistrzostwach Polski 18-03-2007
W Mistrzostwach Polski kadet�w drugie zwyci�stwo odnie�li kadeci Metra. Tym razem w meczu decyduj�cym o to kto b�dzie gra� o miejsce piate pokonali zesp� AZS-u UWM Olsztyn 3:1. KS Metro - AZS UWM Olsztyn 3:1.

Wygrana z MOS-em 17-03-2007
Ostatni mecz w grupie eliminacyjnej w turnieju Mistrzostw Polski kadet�w rozegrali kadeci Metra. W meczu praktycznie bez stawki pokonali MOS Wola 3:1. Metrowcom troch� bardziej zale�a�o na zwyci�stwie. Po pierwszym przegranym secie, w ka�dym nast�pnym odskakiwali na pocz�tku i dowozili zwyci�stwo do ko�ca. Dobr� zmian� da� Sebastian Ko�odziejczyk, a ca�y czas bardzo dobrze gra libero Maciej Olenderek. Czytaj dalej.

Pora�ka w pierwszym meczu 17-03-2007
W pierwszym dniu turnieju fina�owego Mistrzostw Polski kadet�w dru�yna Metra przegra�a 1:3 z K�czaninem K�ty. Jak relacjonuje trener Miros�aw Sroka emocje nie pozwoli�y na spokojne kontrolowanie gry. Nasi zawodnicy bardzo chcieli, jednak powodowa�o to zbytni� nerwowo�c w grze. Mankamentem w naszej grza by�o te� du�o zepsutych zagrywek. Natomiast zesp� K�czanina gra� m�drze i spokojnie wykorzystywa� nasze b��dy. Czytaj dalej.

Kadeci wyjechali na fina�y Mistrzostw Polski 17-03-2007
Od �rody w K�tach rozpoczynaj� si� mecze fina�owe Mistrzostw Polski kadet�w. Kadeci Metra wyst�pi� w nich po raz czwarty z rz�du. Dotychczasowy ich dorobek to dwa medale (z�oty i srebrny) oraz czwarte miejsce. W tym roczniku (90 i m�odsi) dwa lata temu w fina�ach m�odzik�w Metro zdoby�o medal srebrny. Czytaj dalej.

Rozdano medale MP junior�w za sezon 2006/2007 17-03-2007
W pierwszej kolejno�ci sk�adamy gratulacje wszystkim medalistom i uczestnikom tegorocznych fina��w mistrzostw Polski junior�w. Z�oto dla AZS Olsztyn, srebro dla Jadaru Radom i br�z dla MOS Wola Warszawa. Za rok kolejne fina�y i kolejne medale. Czytaj dalej.

Przegrany fina� Mistrzostw Mazowsza m�odzik�w 10-03-2007
W drugim meczu fina�owym rozgrywanym tym razem na ul.Rogali�skiej na Woli ponownie spotka�y si� zespo�y Metra i MOS-u. Pe�ne trybuny i gor�cy doping dla obu dru�yn tworzy�y �adn� opraw� widowiska. Obie dru�yny ponownie zagra�y dobry mecz, jednak tym razem wi�ksz� konsekwencj� w grze wykaza�a si� dru�yna MOS-u. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak