Ursynowski minivolley - Edycja Jesie� 2011 2-12-2011
W sobote 26 listopada rozegrany zosta� kolejny turniej z cyklu Ursynowski Minivolley Edycja Jesie� 2011 organizowany przez KS METRO. W turnieju udzia� wzi�o 34 dwuosobowych zespo��w, kt�re rywalizowa�y w dw�ch kategoriach wiekowych: rocznik 1999 oraz 2000/2001. Czytaj dalej.

Dobry pocz�tek w Pucharze �wiata 20-11-2011
Dzi� reprezentacja Polski rozpocz�a w Japonii walk� w Pucharze �wiata. Polscy siatkarze w inauguracyjnym meczu pokonali 3:0 Kub�. W pierwszej sz�stce dru�yny trenera Andrei Anastasiego zagra�o dw�ch absolwent�w METRA: Zbigniew Bartman i Piotr Nowakowski. Czytaj dalej.

Wygrany turniej w Opolu Lubelskim 20-11-2011
W miniony weekend mini siatkarze z rocznika 2000 wygrali Og�lnopolski Turniej Mini Pi�ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego i Fundacji Polska Siatk�wka "siatk�wka, nauka plus wychowanie". W turnieju udzia� wzi�o 18 dru�yn. Nasz klub reprezentowa�y cztery ekipy. Czytaj dalej.

Kolejny turniej z cyklu Ursynowski Minivolley 20-11-2011
W sobot� 26 listopada o godz. 10:00 (rocznik 1999) i 12:00 (rocznik 2000 i 2001) odb�dzie si� kolejny turniej z cyklu Ursynowski Minivolley Edycja Jesie� 2011. W minionych edycjach pierwsze kroki stawiali tacy siatkarze jak Zbigniew Bartman, Krzysztof Wierzbowski, Pawe� Miko�ajczak czy Andrzej Wrona. Czytaj dalej.

Bia�ystok szcz�liwy dla m�odych siatkarzy METRA 8-11-2011
M�odzi siatkarze KS METRO z rocznik�w 1999 i 2000 wygrali klasyfikacj� zespo�ow� turnieju w Bia�ymstoku. W dniach 5-6 listopada startowali w X Og�lnopolskim Turnieju Minisiatk�wki Ch�opc�w o Puchar Prezydenta Miasta Bia�egostoku. Startowa�o 31 zespo��w w dw�ch kategoriach wiekowych. Czytaj dalej.

M�odzicy na turnieju w Le�ajsku 7-11-2011
W dniach od 4 do 6 listopada m�odzicy KS METRO z rocznika 1998 wzi�li udzia� w Og�lnopolskim Turnieju Pi�ki Siatkowej „Od m�odzika do juniora” w Le�ajsku. W turnieju uczestniczy�o 12 zespo��w podzielonych na dwie grupy. Nasz Klub reprezentowa�y dwie dru�yny. Czytaj dalej.

Ursynowski minivolley - Edycja Jesie� 2011 27-10-2011
We wtorek 25 pa�dziernika rozegrany zosta� kolejny turniej z cyklu Ursynowski Minivolley Edycja Jesie� 2011 organizowany przez KS METRO. W turnieju udzia� wzi�o 20 dwuosobowych zespo��w, kt�re rywalizowa�y w dw�ch kategoriach wiekowych: rocznik 1999 oraz 2000/2001. Czytaj dalej.

METRO trzecie w ��cku 26-10-2011
Dru�yna kadet�w KS METRO Warszawa, prowadzona przez Trenera Daniela Ko�odziejczyka zaj�a 3 miejsce w Og�lnopolskiego Turnieju o Pi�ki Siatkowej Kadet�w o Puchar Marsza�ka Wojew�dztwa Mazowieckiego i Puchar W�jta Gminy ��ck. Zwyci�y� zesp� UKS Tempo – 25 Olsztyn. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak