Juniorzy i kadeci wyje�d�aj� do Zakopanego 30-07-2012
Najstarsze grupy METRA rozpoczynaj� przygotowania do nowego sezonu. Dru�yny junior�w i kadet�w wyje�d�aj� na dwa obozy przygotowawcze do Zakopanego i Olsztyna. Zbi�rka zawodnik�w wyje�d�aj�cych do Zakopanego w czwartek (2 sierpnia), o godz. 6.45 na Dworcu Centralnym! Czytaj dalej.

M�odzicy i mini-siatkarze jad� na ob�z do �ukty 7-07-2012
Zawodnicy z rocznik�w 2001, 2000, 1999 i 1998 wyje�d�aj� na ob�z letni do mazurskiej miejscowo�ci �ukta. Przez 2 tygodnie m�odzi siatkarze b�d� si� integrowa�, odpoczywa� i przede wszystkim doskonali� swoje umiejetno�ci siatkarskie. Czytaj dalej.

XVIII Kinder+Sport Zabrze 2012 7-07-2012
W dniach 1-2 Lipca najm�odsi siatkarze KS METRO uczestniczyli w XVIII Og�lnopolskim Turnieju Minisiatk�wki o Puchar Kinder+Sport rozgrywanym w Zabrzu. Uczestniczy�y w nim 24 najlepsze zespo�y w Polsce z rocznik�w 2000, 1999 i 1998 w�r�d ch�opc�w i dziewcz�t. Czytaj dalej.

Nad Zegrzem rozegrano Mistrzostwa Mazowsza M�odzik�w. 3-07-2012
W dniach 23-24.06 rozegrano Mistrzostwa Mazowsza m�odziczek i m�odzik�w. Startowa�o 18 zespo��w m�skich i 29 �e�skich. KS METRO Warszawa reprezentowa�y trzy pary : Drobiecki/Kuczmara, Daniluk/Ku�mierczyk, St�pie�/Rutkowski. Czytaj dalej.

VII Memoria� imienia Arkadiusza Go�asia 3-07-2012
Na zako�czenie sezonu m�odzika, do Ostro��ki uda� si� zesp� rocznika 97 wzmocniony kilkoma zawodnikami rocznika 98. W VII Memoriale imienia tragicznie zmar�ego Arkadiusza Go�asia wzi�o udzia� szesna�cie zespo��w. Zwyci�zc� zostali zawodnicy BAS Bia�ystok. Czytaj dalej.

Zbyszek Bartman w Asseco Resovii Rzesz�w 22-06-2012
Wychowanek METRA Zbigniew Bartman w nadchodz�cym sezonie b�dzie reprezentowa� barwy Asseco Resovii Rzesz�w. Zbyszek podpisa� roczn� umow� i wraz z Jochenem Sch�psem b�dzie mia� zadanie wzmocni� si�� ataku mistrza Polski. Czytaj dalej.

Ursynowski Minivolley 18-06-2012
Przez dwa ostatnie pi�tki najm�odsi minisiatkarze rozegrali ostatnie turnieje z cyklu Ursynowski Minivolley Edycja Wiosna 2012 organizowany przez KS METRO. W turnieju udzia� wzi�o ponad 20 dwuosobowych zespo��w, kt�re rywalizowa�y w dw�ch kategoriach wiekowych: rocznik 2000 oraz 2001. Czytaj dalej.

Miko�ajczak i Gorzkiewicz odchodz� z Politechniki 13-06-2012
Wychowankowie METRA - atakuj�cy Pawe� Miko�ajczak i rozgrywaj�cy Maciej Gorzkiewicz nie b�d� ju� broni� barw AZS Politechniki Warszawskiej. Miko�ajczak przenosi si� do Lotosu Trefla Gda�sk, Gorzkiewicz za� gra� b�dzie w pierwszoligowym KPS Jadar Siedlce. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak