IV miejsce m�odzik�w 24-10-2011
W miniony weekend rozegrany zosta� I turniej ligowy w kategorii m�odzik�w (rocznik 1997 i m�odsi). Pierwsza dru�yna METRA, prowadzona przez trenera Andrzeja Wrotka gra�a w Ostro��ce. Zaj�a IV miejsce, pozostaj�c jednak w I lidze. Zwyci�y� zesp� Wicher Tr�jka Koby�ka. Czytaj dalej.

Ursynowski Minivolley 24-10-2011
We wtorek 25 pa�dziernika o godz. 18.00 odb�dzie si� drugi turniej z cyklu Ursynowski Minivolley Edycja Jesie� 2011 organizowany przez Klub Sportowy „Metro”. W minionych edycjach pierwsze kroki stawiali tacy siatkarze jak Zbigniew Bartman, Krzysztof Wierzbowski, Pawe� Miko�ajczak, Andrzej Wrona Czytaj dalej.

XXII Og�lnopolski Turniej NADZIEI OLIMPIJSKICH 23-10-2011
Zwyci�zcami XXII Turnieju Nadziei Olimpijskich rozgrywanego w dniach 20-23 pa�dziernika w Centralnym O�rodku Sportu w Spale, w punktacji zespo�owej zostali reprezentanci wojew�dztwa mazowieckiego a w�r�d nich
5 zawodnik�w KS METRO Czytaj dalej.

Absolwenci METRA w Plus Lidze 30-09-2011
W czwartek 29 wrze�nia ruszy�y rozgrywki Plus Ligi. W sezonie 2011/2012 w najwy�szej klasie rozgrywkowej zagra ponownie kilku absolwent�w Klubu Sportowego METRO. Czytaj dalej.

Polska trzeci� dru�yn� Mistrzostw Europy 21-09-2011
Reprezentacja Polski senior�w zdoby�a br�zowy medal Mistrzostw Europy. Polacy wygrali w meczu o trzecie miejsce faworyzowanych Rosjan 3:1. W�r�d wybra�c�w trenera Andrea Anastasiego znale�li si� absolwenci METRA: Piotr Nowakowski i Karol K�os. Czytaj dalej.

Juniorzy przygotowuj� si� do sezonu 19-09-2011
Juniorzy METRA brali udzia� w dw�ch turniejach, kt�re by�y ostatnim sprawdzianem prze rozpoczynaj�c� si� lig� mazowieck�. W dniach 9-11 wrze�nia grali w IV Mi�dzynarodowy Warszawski Turniej Siatk�wki, a 16-18 wrze�nia w V Mi�dzynarodowym Festiwalu Siatk�wki w Radomiu. Czytaj dalej.

Fina� Turnieju o Puchar Kinder+Sport 18-09-2011
W dniach 3-4 wrze�nia 2011 najm�odsi siatkarze KS METRO uczestniczyli w XVII Og�lnopolskim Turnieju Minisiatk�wki o Puchar Kinder+Sport rozgrywanym w Zabrzu. Uczestniczy�y w nim 24 najlepsze zespo�y w Polsce z rocznik�w 2000, 1999 i 1998 w�r�d ch�opc�w i dziewcz�t. Czytaj dalej.

Terminarz trening�w w sezonie 2011/2012 5-09-2011
Przedstawiamy terminarz trening�w na nadchodz�cy sezon 2011/2012. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak