Mateusz Majcherek w Jokerze Pi�a 2-09-2011
W sierpniu siatkarskie �rodowisko obieg�a informacja o wycofaniu z rozgrywek pierwszoligowej dru�yny siatkarzy Jokera Pi�a. Zesp� trenera Jaros�awa Kubiaka zagra jednak w nadchodz�cym sezonie na zapleczu PlusLigi, a w jego sk�adzie znalaz� si� wychowanek METRA Mateusz Majcherek. Czytaj dalej.

Misiatkarze jad� na Mistrzostwa Polski 1-09-2011
W pi�tek m�odzi siatkarze z rocznika 1999 i 2000 wyje�d�aj� do Zabrza na XXVII Turniej Fina�owy Minisiatk�wki o Puchar Kinder + Sport, kt�ry jest uznawany za Mistrzostwa Polski w minisitk�wce. METRO b�d� reprezentowa� zawodnicy trener�w Piotra Olenderka i Adama Bigosa. Czytaj dalej.

Wychowankowie METRA w �lepsku 2-08-2011
Dw�ch wychowank�w METRA w przysz�ym sezonie zagra w I ligowym �lepsku Suwa�ki. Przyj�cie zespo�u z Suwa�k wzmocni� Jakub Radomski (ostatnio graj�cym w Jadarze Radom), a na rozegraniu �ukasza Jurkoj�a b�dzie wspomaga� Kamil Szewczyk. Czytaj dalej.

Kolejny wychowanek METRA w Politechnice 29-07-2011
Wychowanek METRA Maciej Olenderek podpisa� trzyletni kontrakt z AZS Politechnik� Warszawsk�. Jest to czwarty wychowanek naszego Klubu, kt�ry znalaz� si� w sk�adzie pi�tej dru�yny ostatniego sezonu PlusLigi. W nowej dru�ynie b�dzie walczy� o pozycj� na boisku z Damianem Wojtaszkiem. Czytaj dalej.

Juniorzy i kadeci wyje�d�aj� do Zakopanego 29-07-2011
Najstarsze grupy METRA rozpoczynaj� przygotowania do nowego sezonu. Dru�yny junior�w i kadet�w wyje�d�aj� na dwa obozy przygotowawcze do Zakopanego i Olsztyna. Zbi�rka zawodnik�w wyje�d�aj�cych do Zakopanego w niedziel� (31 lipca), o godz. 7.50 na Dworcu Centralnym! Czytaj dalej.

Krzysztof Wierzbowski przed�u�y� kontrakt z Politechnik� 12-07-2011
Przyjmuj�cy Krzysztof Wierzbowski nadal b�dzie broni� barw AZS Politechniki Warszawskiej. Wychowanek METRA przed�u�y� umow� ze sto�ecznym klubem. Wierzbowski wierzy, �e na boisku b�dzie pojawia� si� cz�ciej ni� w poprzednim sezonie. Czytaj dalej.

Pawe� Miko�ajczak zagra w AZS-ie Politechnika Warszawska 11-07-2011
Pawe� Miko�ajczak jest kolejnym wzmocnieniem AZS-u Politechnika Warszawska. Wychowanek sto�ecznego METRA podpisa� z klubem jednoroczn� umow� z "in�ynierami". - Sk�ad na najbli�szy sezon mamy ju� zamkni�ty - m�wi prezes Jolanta Dolecka. Czytaj dalej.

Zbyszek Bartman w Jastrz�biu 4-07-2011
Wychowanek METRA Zbigniew Bartman w najbli�szym sezonie b�dzie reprezentowa� barwy Jastrz�bskiego W�gla. Mimo swojego m�odego wieku, gra� ju� w wielu klubach polskich i europejskich. Odni�s� tak�e wiele sukces�w w pi�ce pla�owej, a tak�e reprezentacji. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak