Przegrany fina� Mistrzostw Mazowsza m�odzik�w
W drugim meczu fina�owym rozgrywanym tym razem na ul.Rogali�skiej na Woli ponownie spotka�y si� zespo�y Metra i MOS-u. Pe�ne trybuny i gor�cy doping dla obu dru�yn tworzy�y �adn� opraw� widowiska. Obie dru�yny ponownie zagra�y dobry mecz, jednak tym razem wi�ksz� konsekwencj� w grze wykaza�a si� dru�yna MOS-u.

W pierwszym secie MOS uzyska� przewag� kilku punkt�w i w ko�c�wce prowadzi� 24:20, w tym momencie trudna zagrywka �ukasza Wo�niaka doprowadzi�a do stanu 23:24, jednak ostatni punkt przypad� zawodnikom MOS-u. W drugim secie pocz�tek seta przebiega� z lekk� przewag� Metra. W ko�c�wce MOS zyska� przewag� i spokojnie wygra� do 19. W sprawie s�dziowania poczekamy na decyzj� Wydzia�u S�dziowskiego i dopiero po niej przeka�emy swoje stanowisko.

KS Metro - MOS Wola 0:2 (-23, -19)
Metro: Wo�niak-kapitan, Nowosadko, Zaj�c, Rosik, Olenderek, Zacharski, Fabiszak-libero oraz Snopkowski A.
MOS: Czech, Gluz, Linka, Strze�ek, Skolimowski, Urba�ski-kapitan, Tkaczyk-libero oraz Maluha.

informacja z dnia : 10-03-2007
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak