Kadeci wyjechali na fina�y Mistrzostw Polski
Od �rody w K�tach rozpoczynaj� si� mecze fina�owe Mistrzostw Polski kadet�w. Kadeci Metra wyst�pi� w nich po raz czwarty z rz�du. Dotychczasowy ich dorobek to dwa medale (z�oty i srebrny) oraz czwarte miejsce. W tym roczniku (90 i m�odsi) dwa lata temu w fina�ach m�odzik�w Metro zdoby�o medal srebrny.

Ciekawe jak b�dzie w tym roku. Trafili do grupy z gospodarzem fina��w K�czaninem K�ty, jednym z faworyt�w Delicpolem Cz�stochowa i z konkurentem zza miedzy MOS-em Wola. B�dziemy trzyma� kciuki i z napi�ciem czeka� na wyniki spotka�. Powodzenia.

informacja z dnia : 17-03-2007
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak