Metro na pi�tym miejscu w Mistrzostwach Polski kadet�w
W ostatnim meczu Mistrzostw Polski kadet�w Metro w walce o pi�te miejsce pokona�o zesp� Jokera Pi�a 3:0 Mecz by� ci�zki z racji na ambitn� postaw� zawodnik�w z Pi�y jak i na por� rozgrywanie (9 rano). Wyst�pili w nim wszyscy zawodnicy.

KS Metro - Joker Pi�a 3:0 (23,30,17)
Trener Miros�aw Sroka o turnieju:
"Kilku zawodnik�w rozegra�o dobre mecze, ale przytrafia�y im si� pojedy�cze wpadki. Rozgrywaj�cy dobrze prowadzili spotkania, jednak w ko�c�wkach nie potraili si� ustrzec b��d�w. We wszystkich pi�ciu meczach dobry poziom gry utrzymali Karpi�ski, Obuchowicz i Olenderek. Troch� zmarwti� brak walki o medale, ale 5 miejsce wbrew pozorom nie by�o �atwo wywalczy� i cieszy ambitna postawa od pocz�tku do ko�ca turnieju. Wielu zawodnik�w by�o z rocznika 91, zebrali du�o do�wiadcze�, kt�re poparte ci�k� prac� na treningach b�d� mog�y zaprocentowa� za rok i pozwol� zn�w walczy� z najlepszymi o medale.

Ko�cowa kolejno�� turnieju:

1.
2.
3. Delic Pol Cz�stochowa
4. K�czanin K�ty
5. Metro Warszawa
6. Joker Pi�a
7. MOS Wola Warszawa
8. AZS UWM Olsztyn

informacja z dnia : 18-03-2007
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak