Bez sukces�w w Mi�dzyrzeczu
W Mi�dzyrzeczu startowa�y trzy roczniki mini-siatkarzy. I tak: Rocznik 94 trener Daniel Ko�odziejczyk - startowa�o 16 zespo��w, I zesp� Metra w sk�adzie: Kucharczyk K.,Odziemkowski A.,Bogusz A., Kubicki A.,�acisz. zaj�� 7 miejsce natomiast II zesp� Metra w sk�adzie; Minkiewicz M.,Pawlik B.,Paluch W.,St�pie� M.,Zar�ba K., zaj�� miejsce 14

Rocznik 95 trener Adam Bigos - startowa�o 18 zespo��w, I zesp� Metra w sk�adzie: Wielicki A.,Wojtal A.,Kr�likowski M., Cie�lakowski O. zaj�a miejsce piate wygrywaj�c po zaci�tym meczu zespo�em Milicza, wykazuj�c si� du�� odporno�ci� psychiczn�. Natomiast II zesp� Metra w sk�adzie: Foksowicz O.,Miernowski M., Smolarz P.,zaj�o miejsce 16 prezentuj�c si� s�abiutko i jak powiedzia� trener czeka ich duuu�o pracy.

Rocznik 96 trener Marcin Tuz - startowa�o 28 zespo��w, I zesp� Metra w sk��dzie Kowalski �.,Michalik A., zaj�� 11 miejsce, a II zesp� Metra w sk�adzie: Lenartowicz M., Piotrowski J., Che�stowski D. zaj�� 16 miejsce. Pomimo odleg�ych miejsc trener by� zadowolony ze swoich podopiecznych.

informacja z dnia : 28-03-2007
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak