Weso�ych �wi�t Wielkanocnych

Zdrowych, pogodnych i spokojnych �wi�t Wielkiej Nocy wszystkim sympatykom siatk�wki, a zw�aszcza ca�emu �rodowisku siatk�wki m�odzie�owej w Polsce, �yczy Klub Sportowy METRO.

informacja z dnia : 3-04-2007
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak