Jan Kr�l w reprezentacji Polski kadet�w.
Jan Kr�l zawodnik KS Metro obecnie trenuj�cy w SMS Spa�a b�dzie reprezentowa� barwy Polski na turnieju o Mistrzostwo Europy, kt�ry odb�dzie si� w Austrii w dniach 11-16.04.2007.

Reprezentacja Polski kadet�w:

Rozgrywaj�cy:
Fabian Drzyzga (MOS WOLA Warszawa)
�ukasz Wro�ski (Delic-Pol Norwid Cz�stochowa)

Przyjmuj�cy:
Maciej Krzywiecki (GTPS Gorz�w Wielkopolski)
Micha� Pani�czyk(SKRA Be�chat�w)
Mateusz Mika (Hejna� K�ty)
Mateusz Jasi�ski (JOKER Pi�a)

Atakuj�cy:


Jan Kr�l (METRO W-WA)
Szymon Pi�rkowski (Delic-Pol Norwid Cz�stochowa)

�rodkowi:
Przemys�aw Kasparek (Delic-Pol Norwid Cz�stochowa)
�ukasz Wi�niewski (UKS Serbin�w)
�ukasz Pola�ski (MDK W-WA)

Libero:
Pawe� Zatorski (SKRA Be�chat�w)

za reprezentacja.net

informacja z dnia : 10-04-2007
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak