Ursynowski Minivolley - drugi turniej
W pi�tek 31-ego pa�dzierinka rozegrany zosta� drugi turniej z cyklu Ursynowski Minivolley. W m�odszej kategori wiekowej ponownie wystartowa�o 8 zespo��w, a w roczniku o rok starszym 14 dwuosobowych dru�yn.

Jeszcze w tym roku rozegrany zostanie turniej fina�owy. Zespo�y, kt�re zgromadz� najwieksz� liczbe punkt�w w trzech turniejach otrzymaj� pamiatkowe nagrody.

Kolejno�� ko�cowa w roczniku 1996 :
(w pierwszych nawiasach punkty za turniej)

1. (33) METRO I (Stelmaszczyk Igor, Doma�ski Filip)
2. (31) METRO V (Pietras Artur, Kuhne Maksymilian)
3. (30) METRO IV (Michalik Aleksander, Puzyna Pawe�)4. (28) Ursus II (Mila B�a�ej, Biernacki Beniami)
5. (27) Spartakus I (Chocoma�ski Jakub,Melak Karol)
6. (25) METRO VI (Lema�ski Bartek, Okamoto-��cki Hajime)
7. (24) Spartakus II (Mulik Miko�aj, Zalwski Maciej)
8. (22) Spartakus III (Trzykowski Karol,Statamk Adam)
9. (21) METRO III (Lenartowicz Micha�, Rogala Bartek)
10. (19) METRO II (Wo�niak Rafa�, Plewka Sebastian)
11. (18) METRO VII (Kowalski �ukasz, Gustowski Janusz)
12. (16) METRO VIII (Kwartnik Micha�, Oskar Janowski)
13. (15) Spartakus IV (�aczek Jeremi, Wnocowski Daniel)
14. (13) Ursus I (Gramatyka Oskar, Wiszniewski Mateusz)


Artur Pietras i Maks Kuhne sprawili niespodziank� ogrywaj�c bardziej do�wiadczonych koleg�w.

Kolejno�� ko�cowa w roczniku 1997:

1. (33) UKS 307 1 (Grod� K., Daniluk A.)
2. (31) METRO I (Drobiecki D., Odziemkowski A.)
3. (30) UKS 307 2 (Kowalik J., Mazur M., Mioduszewski M.)

4. (28) METRO III (St�pie� B., Mateusz)
5. (27) METRO II (Janaszek B.,Kuczmara G.)
6. (25) Ursus 2 (Kostrzewa F.,Wojciechowski K.)
7. (24) METRO IV (Mazur B., Adam)
8. (22) Ursus 1 (Ko�odziejczyk P., W�odarczyk A.)
informacja z dnia : 1-11-2008
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak