Minisiatkarze grali w Bia�ymstoku
Po dwie dru�yny z rocznik�w 1996 i 1997 wystartowa�y w pierwszym, w tym sezonie, turnieju dla najm�odszych siatkarzy. Niestety nie by� to udany wyst�p. Miejmy jednak nadziej�, �e zawodnicy wyci�gn� poprawne wnioski z tych zawod�w.

Sz�stoklasi�ci w kategorii czw�rek zaj�li kolejno 12. i 13. pozycj�.
M�odsi koledzy grali "tr�jki" i uplasowali si� na 24. i 25. miejscu.

Wszyscy zawodnicy zg�osili jednak gotowo�� do jeszcze bardziej wyt�onej pracy na treningach.


Rocznik 1996.

KS METRO 1 :
Pietras Artur, Lema�ski Bartek, Lipi�ski Bartek, Lenartowicz Micha� oraz Puzyna Pawe� i Rogala Bartek

KS METRO 2 :
Doma�ski Filip, Kowalski �ukasz, Michalik Alek, Piotrowski Joachim oraz Szczypkowski Karol i Wo�niak Rafa�


Rocznik 1997.

KS METRO 1 :
Dawid Drobiecki, Grzegorz Kuczmara, Olek Odziemkowski oraz Mateusz Ku�mierczyk

KS METRO 2 :
Bartek Mazur, Bartek Janaszek, Bartek St�pie� oraz Adam Dargiewicz

informacja z dnia : 9-11-2008
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak