Mateusz Walczak – nie �yje
Z �alem informujemy, �e w dniu 10 listopada 2008 zgin�� tragicznie Mateusz Walczak, wychowanek METRA. Mateusz trenowa� w naszym Klubie, w latach 2004-2007. ��czymy si� w b�lu i �a�obie z Rodzin� Mateusza.


Mateusz Walczak
27.08.1991-10.11.2008

Na zawsze w naszej pami�ci…

Mateusz z grup� rocznika 91 podczas obozu METRA - �ukta 2005
informacja z dnia : 13-11-2008
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak