Kadeci grali w Tomaszowie Maz.
W dniach 21-23.11.2008 kadeci METRA uczestniczyli w III Turniej Pi�ki Siatkowej Junior�w „VOLLEYBALL HOPEFULL 2008” w Tomaszowie Mazowieckim. Organizatorem turnieju by�a dru�yna MUKS „Wiking” Tomasz�w Maz.. METRO uplasowa�o si� na czwartym miejscu, zwyci�yli gospodarze.


METRO stoj� od lewej: trener Miros�aw Sroka, Marcin Zacharski, Damian Markiewicz, Igor Grunt, Mateusz Zaj�c, Jakub Rembecki, Aleksander Nowosadko i Piotr Boniecki.
Dolny rz�d: Maciej Olenderek, Maciej Juszt, �ukasz Wo�niak i Jakub Skwarek.

KLASYFIKACJA KO�COWA:
1. MUKS "WIKING" Tomasz�w Mazowiecki
2. KS "WIFAMA" ��d�
3. UKS Jastarnia
4. METRO Warszawa
5. KS "SERBIN�W" Bia�a Podlaska
6. RKS "LECHIA" Tomasz�w Mazowiecki

Wyniki:

Pi�tek 21.11.2008
WIKING-METRO 2:1
METRO-FART 2:1
METRO-SERBIN�W 0:2

Sobota 22.11.2008
LECHIA-METRO 2:1
METRO-JASTARNIA 2:1

Niedziela 23.11.2008
WIFAMA-METRO 1:2

informacja z dnia : 25-11-2008
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak