CZTERNASTE URODZINY METRA!!!
Klub Sportowy METRO serdecznie zaprasza zawodnik�w, rodzic�w, sympatyk�w Klubu i mi�o�nik�w pi�ki siatkowej na tradycyjny Festyn MIKO�AJKOWY. W tym roku podczas MIKO�AJEK b�dziemy obchodzi� czternaste urodziny METRA!

Dok�adnie czterna�cie lat temu, 20 grudnia 1994 roku grupka sympatyk�w sportu, podpisa�a akt za�o�ycielski stowarzyszenia kultury fizycznej o nazwie Klub Sportowy METRO Warszawa. Dzisiaj, po czternastu latach, ten ma�y jednosekcyjny Klub mo�e poszczyci� si� wieloma sukcesami og�lnopolskimi i mi�dzynarodowymi, do kt�rych nale��: medale m�odzie�owych mistrzostw Polski, sukcesy w minisiatk�wce oraz wiele wygranych turniej�w w Polsce i zagranic�. Aktualnie METRO szkoli oko�o 150 zawodnik�w urodzonych w latach 1990-1999 oraz "wypu�ci�o" ju� w �wiat kilka rocznik�w absolwent�w. Najlepsi i najwytrwalsi z nich graj� dalej w siatk�wk� z sukcesami w klubach ligowych oraz w m�odzie�owych reprezentacjach Polski, a ostatni pukaj� nawet do reprezentacji senior�w. Sze�ciu z nich b�dzie mo�na ogl�da� na Ursynowie w�a�nie dzi� podczas meczu PlusLigi pomi�dzy Politechnik� Warszawsk� i AZS Cz�stochowa. Zbigniew Bartman, Piotr Nowakowski, Andrzej Wrona i Krzysztof Wierzbowski b�d� reprezentowa� Domex Tytan AZS Cz�stochowa, a po przeciwnej stronie siatki w barwach JW Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska zagraj� Karol K�os i Jakub Radomski.

A ju� w poniedzia�ek podczas MIKO�AJEK swoje umiej�tno�ci b�d� mogli zaprezentowa� m�odzi adepci siatk�wki. Zawodnicy z rocznik�w 98, 97, 96 i 95 rozegraj� mistrzostwa Klubu swoich rocznik�w, a ich starsi koledzy zaprezentuj� pokazowy trening siatkarski.

PROGRAM:
PONIEDZIA�EK 22 grudnia 2008

Mistrzostwa Klubu Sportowego METRO:
17.00 dla rocznik�w 98 i 97.
18.00 dla rocznik�w 96 i 95.

19.15 Pokaz treningu siatkarskiego

19.40 Wr�czenie medali

19.50 Loteria z siatkarskimi niespodziankami i nie tylko…

20.30 Konsumpcja tortu urodzinowego!

informacja z dnia : 20-12-2008
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak