Reprezentacja Polski junior�w awansowa�a na mistrzostwa �wiata!
Reprezentanci Polski junior�w w ostatnim meczu kwalifikacji w La Spezia pokonali W�och�w 3-0. Zwyci�stwo zagwarantowa�o bia�o-czerwonym awans do fina��w mistrzostw �wiata junior�w w Indiach. W sk�adzie kadry znale�li si� wychowankowie METRA: Karol K�os i Jan Kr�l.Polacy zaczynaj� mecz w sk�adzie: Drzyzga, K�os, Wi�niewski, Jasi�ski, Mika, Konarski, Zatorski (libero)


Set I:
Polacy seta zaczynaj� nerwowo. Po ataku Dolfo z lewego skrzyd�a i nieporozumieniu w wystawie w ekipie polskiej jest 2:0 dla W�och�w. Pierwszy punkt dla bia�o-czerwonych zdobywa Mateusz Mika pi�knym atakiem z lewego skrzyd�a 2:1. Do pierwszej przerwy technicznej utrzymuje si� przewaga W�och�w. Przy stanie 7:5 Mateusz Jasi�ski zagrywa w sam r�g boiska zdobywaj�c punkt (6:7). Po kolejnej dobrej zagrywce Jasi�skiego, Mika ko�czy z przechodz�cej pi�ki i mamy remis. Po przerwie technicznej (8: 7) i ataku z kontry Konarskiego Polakom udaje si� ponownie doprowadzi� do wyr�wnania (9:9). Od tego momentu a� do stanu 12:12 trwa zaci�ta walka. Po dobrej zagrywce Miki mamy kontr�, kt�r� ko�czy Mika z VI strefy. W�osi zaczynaj� pope�nia� coraz wi�cej b��d�w. Na drugiej przerwie technicznej prowadzenie bia�o-czerwonych wynosi ju� cztery punkty (16:14). Do ko�ca partii Polacy utrzymuj�c przewag�. Set ko�czy skuteczny atak Konarskiego (19:25).

Set II:
Partia rozpoczyna si� od dw�ch atak�w z kr�tkiej K�osa i Wi�niewskiego (0:2). Przy stanie 1:3 asa serwisowego na stron� rywali posy�a Dawid Konarski. W�osi maj� problemy z przyj�ciem zagrywki bia�o-czerwonych, zaczynaj� pope�ni� wiele b��d�w. Polacy schodz� na przerw� techniczn� po b��dzie dotkni�cia siatki przez Rossiego (2:8). W dalszej cz�ci partii sytuacja nie ulega zasadniczym zmianom. Polacy kontroluj� przebieg spotkania. Graj� dobrze zagrywk�. Przy stanie 5:13 kolejnego asa na stron� rywali posy�a Fabian Drzyzga. Na drugiej przerwie technicznej po ataku Konarskiego jest 8:16. Przy stanie 8:20 Drzyzga blokuje Bartoliego. Polacy dominuj� na parkiecie. Parti� ko�czy Fedrozzi zagrywaj�c w aut (15:25)

Set III:
Od pocz�tku partii bia�o-czerwoni wypracowuj� kilkupunktow� przewag�. Na pierwsz� przerw� techniczn� Polacy schodz� po pewnym ataku ze �rodka Karola K�osa (3:8). Po przerwie ko�czy atak Bartoli (4: 8) a w kolejnej akcji z drugiej linii skutecznie atakuje Konarski. Przed drugim czasem technicznym nast�puje zast�j w grze w ekipie polskiej. Mamy problemy z przyj�ciem. Pope�niamy seryjnie b��dy: Konarski dwa razy blokowany, Wi�niewski atakuje w aut, Mika zostaje z�apany na bloku (14:15). Z�� passe ko�czy atak Konarskiego z prawego skrzyd�a (14;16). Po wznowieniu gry udanie z kontry punktuje Wi�niewski (15:18), a po chwili b��d w rozegraniu pope�nia Baranowicz (15:19). Polacy wygrywaj� seta 25:19.


Polska - W�ochy 3-0 (25:19, 25:15, 25:19)
Polska: Drzyzga, Jasi�ski, Mika, Konarski, Wi�niewski, K�os, Zatorski (libero) oraz Krzywiecki.


�r�d�o: Reprezentacja.net
opracowanie: Katarzyna Biernacka
informacja z dnia : 18-05-2009
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak