Kolejny turniej mini w Wo�ominie
W ostatni� sobot� zawodnicy z rocznika 1996 zagrali w jednodniowym turnieju o Puchar Burmistrza Wo�omina w Minisiatk�wce Ch�opc�w zorganizowany z okazji 90-lecia miasta Wo�omin. Postawa zawodnik�w potwierdzi�a, �e b�dzie nad czym pracowa� podczas zbli�aj�cego si� obozu w �ukcie.

Od pocz�tku turnieju zawodzi�y niemal wszystkie elementy siatkarskie, a poszczeg�lne zrywy nie wystarcza�y do zwyci�stwa. Pierwsza dru�yna zaj�a trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej. Pozosta�a walka o miejsca 7-9. W drugiej rundzie gra dalej nie przypomina�a tej z poprzednich zawod�w czego konsekwencj� by�o ostatecznie zaj�cie �smego miejsca w turnieju. Druga dru�yna zaj�a 4 miejsce w grupie eliminacyjnej i zagra�a o miejsca 10-12. Pora�ka z drug� dru�yn� PLASu Warszawa i wygrana z trzeci� dru�yn� Wo�omina wystarczy�a do zdobycia jedenastego miejsca.KS Metro I Warszawa w sk�adzie:
Lema�ski Bartek, Kowalski �ukasz, Szczypkowski Karol, Lenartowicz Micha�.

KS Metro II Warszawa w sk�adzie:
Rogala Bartek, Mulik Miko�aj, Kuhnke Maks, Kamionka Sebastian, Kamionka Krystian.


Turniej wygra�a dru�yna MOSu WOLA Warszawa, przed Juniorem Wo�omin i drug� dru�yn� MOSu. Zwyci�zcy otrzymali pami�tkowe medale i puchary. A wszyscy uczestnicy s�odki pocz�stunek.

informacja z dnia : 24-05-2009
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak