Jan Kr�l zasili� Politechnik�
Dwudziestoletni atakuj�cy reprezentacji Polski junior�w Jan Kr�l b�dzie przez trzy lata broni� barw AZS-u Politechniki Warszawskiej. Jest to pierwsze wzmocnienie ekipy „In�ynier�w” przed nadchodz�cym sezonem. Wychowanek METRA ostatni sezon gra� w I ligowym BBTS Bielsko Bia�a.

W sezonie 2008/2009 Kr�l wyst�powa� w BBTS Bielsko-Bia�a, gdzie radzi� sobie bardzo dobrze. Nie waha� si� jednak d�ugo, kiedy otrzyma� propozycj� z Politechniki. - "W sto�ecznym METRZE, kilkaset metr�w od Areny Ursyn�w, zaczyna�em swoj� siatkarsk� karier�. Wracam wi�c tu z mi�� ch�ci�. Oferta z Politechniki by�a atrakcyjna, do rodzinnego domu b�d� mia� rzut beretem, i najwa�niejsze - b�d� mia� tu szans� dalszego rozwoju" - wyt�umaczy� utalentowany siatkarz, kt�ry mia� jeszcze kilka innych ofert z zespo��w ekstraklasy. - "Od pa�dziernika podejm� tak�e studia na Politechnice Warszawskiej, a mo�liwo�� dalszej edukacji r�wnie� mia�a znaczenie przy wyborze klubu" - doda�.


Jan Kr�l to jeden z najzdolniejszych atakuj�cych m�odego pokolenia. W Politechnice ma uzupe�nia� na boisku do�wiadczonego Rados�awa Rybaka. - "To nie �adna rywalizacja. Wr�cz przeciwnie. Od takiego zawodnika jakim jest Rados�aw Rybak mog� si� bardzo wiele nauczy�" - powiedzia� Kr�l.

�r�d�o: azspw.com
autor: Marcin Sawoniuk

Jan Kr�l
ur. 23.08.1989
wzrost: 197 cm
zasi�g w ataku: 345 cm
zasi�g w bloku: 316 cm
Pozycja na boisku: atakuj�cy

Wychowanek METRA Warszawa.
Reprezentant Polski junior�w.

Kariera sportowa:
2004-2008 METRO Warszawa
2005-2008 SMS Spa�a
2008-2009 BBTS Bielsko-Bia�a


Osi�gni�cia z METREM:
Mistrz Polski Kadet�w (�widnik 2005)
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Kadet�w (Cz�stochowa 2006)
III Miejsce w Mistrzostwach Polski Junior�w (K�dzierzyn Ko�le 2006)
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Junior�w (Cz�stochowa 2008)

Osi�gni�cia z reprezentacj� Polski:
I Turniej EEVZA (�otwa 2006)
Wicemistrzostwo Europy Kadet�w (Austria 2007)
V miejsce Mistrzostw �wiata (Meksyk 2007)

Trenerzy:
Daniel Ko�odziejczyk - 2004
Miros�aw Sroka - 2005-2006
Wojciech Szczucki - 2006 -2008

informacja z dnia : 26-05-2009
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak